EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:264:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 264, 2006. gada 25. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 264

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 25. septembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1365/2006 (2006. gada 6. septembris) par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem un par Padomes Direktīvas 80/1119/EEK atcelšanu

1

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1366/2006 (2006. gada 6. septembris), ar kuru attiecībā uz bāzes gadu daļēji halogenētu hlorfluorogļūdeņražu kvotu piešķiršanai groza Regulu (EK) Nr. 2037/2000, ņemot vērā dalībvalstis, kas Eiropas Savienībai pievienojās 2004. gada 1. maijā

12

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1367/2006 (2006. gada 6. septembris) par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem

13

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/44/EK (2006. gada 6. septembris) par saldūdeņu kvalitāti, ko nepieciešams aizsargāt vai uzlabot nolūkā atbalstīt zivju dzīvi (1)

20

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/68/EK (2006. gada 6. septembris), ar ko Padomes Direktīvu 77/91/EEK groza attiecībā uz akciju sabiedrību veidošanu un to kapitāla saglabāšanu un mainīšanu (1)

32

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top