EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:247:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 247, 2006. gada 09. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 247

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 9. septembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1328/2006 (2006. gada 8. septembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1329/2006 (2006. gada 8. septembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1725/2003, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) 8. un 9. interpretāciju ( 1 )

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1330/2006 (2006. gada 8. septembris) par kompensācijas atbalsta avansu piemaksu banānu nozarē par 2006. gadu

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1331/2006 (2006. gada 8. septembris), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1332/2006 (2006. gada 8. septembris), ar ko groza ievedmuitas nodokli labības nozarē, ko piemēro no 2006. gada 9. septembra

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1333/2006 (2006. gada 8. septembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1298/2006, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1334/2006 (2006. gada 8. septembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1299/2006, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1335/2006 (2006. gada 8. septembris) par sertifikātu piešķiršanu augstas kvalitātes svaigas, dzesinātas, saldētas liellopu gaļas importam

19

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1336/2006 (2006. gada 8. septembris), ar kuru groza kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

20

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

ĀKK un EK Ministru padomes Lēmums Nr. 1/2006 (2006. gada 2. jūnijs), ar kuru precizē daudzgadu finanšu shēmu 2008.–2013. gadam un groza pārskatīto ĀKK un EK Partnerattiecību nolīgumu

22

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 4. augusts), ar ko nosaka saistību apropriējumu paredzamo sadalījumu pa dalībvalstīm Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim 2007.–2013. gadam (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3473)

26

 

 

Dalībvalstu valdību pārstāvju konference

 

*

Dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums Padomes sanāksmē (2006. gada 17. jūlijs) attiecībā uz to, kā provizoriski piemērot Iekšējo nolīgumu starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem, kas tiekas Padomes sanāksmē, par Kopienas palīdzības finansēšanu daudzgadu finanšu shēmā laikposmam no 2008. līdz 2013. gadam saskaņā ar Partnerattiecību nolīgumu starp ĀKK un EK un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, kurām piemēro EK Līguma ceturto daļu

30

Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējais nolīgums par Kopienas palīdzības finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam atbilstīgi ĀKK–EK Partnerattiecību nolīgumam un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, uz ko attiecas EK Līguma ceturtā daļa

32

 

*

Dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums Padomes sanāksmē (2006. gada 10. aprīlis) par Iekšējā nolīguma, ar ko groza Iekšējo nolīgumu (2000. gada 18. septembris) par pasākumiem, kas jāveic, un procedūrām, kas jāievēro, īstenojot ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumu, provizorisku piemērošanu

46

Iekšējais nolīgums starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem Padomes sanāksmē, ar ko groza Iekšējo nolīgumu (2000. gada 18. septembris) par pasākumiem, kas jāveic, un procedūrām, kas jāievēro, īstenojot ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumu

48

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top