Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:239:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 239, 2006. gada 01. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 239

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 1. septembris


Saturs

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Lappuse

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 12. jūnijs) par Pagaidu nolīguma par tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītajiem jautājumiem parakstīšanu un noslēgšanu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses

1

Pagaidu nolīgums par tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītajiem jautājumiem starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses

2

1. protokols par dzelzs un tērauda ražojumiem (SAN 1. protokols)

74

2. protokols par tirdzniecību ar pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem starp Albānijas Republiku unEiropas Kopienu (SAN 2. protokols)

76

3. protokols par savstarpējām preferenciālām koncesijām dažiem vīniem un par vīnu, stipro alkoholisko dzērienu un aromatizēto vīnu nosaukumu savstarpēju atzīšanu, aizsardzību un kontroli (SAN 3. protokols)

106

4. protokols par “noteiktas izcelsmes produktu” jēdziena definīciju un administratīvās sadarbības metodēm (SAN 4. protokols)

160

5. protokols par savstarpēju administratīvu palīdzību muitas jautājumos (SAN 6. protokols)

238

Nobeiguma akts

242

 

 

Labojums

 

*

Labojums 2006. gada 11. jūlija Padomes Regulā (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (OV L 210, 31.7.2006)

248

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top