EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:236:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 236, 2006. gada 31. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 236

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 31. augusts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1288/2006 (2006. gada 25. augusts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 367/2006, ar ko Indijas izcelsmes polietilēnteraftalāta (PET) plēves importam nosaka galīgu kompensācijas maksājumu pēc beigu termiņa pārskatīšanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2026/97 18. pantu, un Regulu (EK) Nr. 1676/2001, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu par Indijas un Korejas Republikas izcelsmes polietilēntereftalāta plēves importu

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1289/2006 (2006. gada 25. augusts), ar kuru nosaka galīgo antidempinga maksājumu un pilnīgi iekasē pagaidu maksājumu, ko piemēro atsevišķu Korejas Republikas izcelsmes blakusdurvju ledusskapju importam

11

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1290/2006 (2006. gada 30. augusts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

18

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1291/2006 (2006. gada 30. augusts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 795/2004, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot vienreizējo maksājumu shēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003

20

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1292/2006 (2006. gada 30. augusts), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Spānijas karogu, zvejot mencas ICES I, II zonā (Norvēģijas ūdeņi)

22

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1293/2006 (2006. gada 30. augusts), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Vācijas karogu, zvejot jūrasvelnus ICES IV zonā (Norvēģijas ūdeņi)

24

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1294/2006 (2006. gada 30. augusts), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Vācijas karogu, zvejot brosmes ICES IV zonā (Norvēģijas ūdeņi)

26

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Ieteikums (2006. gada 24. augusts) par kultūras materiālu pārveidošanu ciparu formātā, pieejamību tiešsaistē un saglabāšanu ciparu formātā

28

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 25. augusts), ar ko principā atzīst tās dokumentācijas pilnīgumu, kas iesniegta sīkākai pārbaudei saistībā ar iespējamo hromafenozida, halosulfurona, tembotriona, valifenala un cukini dzeltenās mozaīkas vīrusa novājinātā celma iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3820)  ( 1 )

31

 

 

Eiropas Savienības vispārējam budžetam pievienotie dokumenti

 

*

Eiropas Zāļu aģentūras (EMEA) pirmais 2006. gada budžeta grozījums

34

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas 2006. gada 29. augusta Regulā (EK) Nr. 1285/2006, ar ko atklāj izvešanas atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz sieru, kurš atbilstīgi dažām VVTT kvotām 2007. gadā paredzēts izvešanai uz Amerikas Savienotajām Valstīm ( OV L 235, 30.8.2006. )

35

 

*

Labojums Padomes 2005. gada 1. decembra Direktīvai 2005/85/EK par minimāliem standartiem attiecībā uz dalībvalstu procedūrām, ar kurām piešķir un atņem bēgļa statusu ( OV L 326, 13.12.2005. )

35

 

*

Labojums Padomes 2004. gada 29. aprīļa Lēmumā 2004/573/EK par kopēju lidojumu organizēšanu ar mērķi no divu vai vairāku dalībvalstu teritorijas izraidīt trešo valstu piederīgos, uz kuriem divu vai vairāku dalībvalstu teritorijā attiecas izraidīšanas pasākumi ( OV L 261, 6.8.2004. ) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 19./07. sēj., 78. lpp.)

36

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top