EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:214:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 214, 2006. gada 04. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 214

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 4. augusts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1183/2006 (2006. gada 24. jūlijs) par Kopienas skalu pieaugušu liellopu liemeņu klasificēšanai (kodificēta versija)

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1184/2006 (2006. gada 24. jūlijs), ar ko piemēro konkrētus konkurences noteikumus lauksaimniecības produktu ražošanai un tirdzniecībai (kodificēta versija)

7

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1185/2006 (2006. gada 24. jūlijs), ar ko denonsē Nolīgumu starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Angolas Tautas Republikas valdību par zveju Angolas piekrastē un atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 2792/1999

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1186/2006 (2006. gada 3. augusts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1187/2006 (2006. gada 3. augusts), ar ko izdara atkāpi no Regulas (EK) Nr. 796/2004 attiecībā uz 21. panta piemērošanu noteiktās dalībvalstīs

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1188/2006 (2006. gada 3. augusts), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

19

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1189/2006 (2006. gada 3. augusts), ar ko 66. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

21

 

*

Komisijas Direktīva 2006/70/EK (2006. gada 1. augusts), ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2005/60/EK attiecībā uz “politiski ietekmējamas personas” definīciju un tehniskajiem kritērijiem vienkāršotām klienta uzticamības pārbaudes procedūrām un atbrīvojumam sakarā ar finanšu darbību, kuru veic reti vai ļoti ierobežotos apjomos

29

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 11. aprīlis) par saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2037/2000 ierobežojamo vielu izmantošanas daudzumu piešķiršanu 2006. gadā būtiskām vajadzībām paredzētam lietojumam Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1483)  ( 1 )

35

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 20. jūlijs), ar ko aizstāj pielikumu Lēmumam 2005/769/EK par noteikumiem, kas piemērojami pārtikas atbalsta iepirkumiem, ko veic NVO, kuras Komisija apstiprinājusi tādu produktu iepirkšanai un mobilizēšanai, kas piegādājami saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1292/96

50

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 2. augusts), ar ko groza Lēmumu 93/195/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem un veterināro sertifikāciju reģistrētu zirgu atpakaļievešanai pēc pagaidu izvešanas skriešanās sacīkstēm, sacensībām un kultūras pasākumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3400)  ( 1 )

59

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top