EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:207:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 207, 2006. gada 28. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 207

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 28. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1141/2006 (2006. gada 27. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1142/2006 (2006. gada 27. jūlijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1143/2006 (2006. gada 27. jūlijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1144/2006 (2006. gada 27. jūlijs), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 958/2006

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1145/2006 (2006. gada 27. jūlijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par pienu un piena produktiem

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1146/2006 (2006. gada 27. jūlijs), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju sviestam saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1147/2006 (2006. gada 27. jūlijs), ar kuru nepiešķir eksporta kompensāciju par piena pulveri saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 582/2004

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1148/2006 (2006. gada 27. jūlijs), ar ko nosaka ražošanas kompensācijas labības nozarēs

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1149/2006 (2006. gada 27. jūlijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

16

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1150/2006 (2006. gada 27. jūlijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

19

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1151/2006 (2006. gada 27. jūlijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

23

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1152/2006 (2006. gada 27. jūlijs), ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 1058/2006 minētajā uzaicinājumā uz konkursu

25

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1153/2006 (2006. gada 27. jūlijs) par iesniegtajiem piedāvājumiem parasto kviešu eksportam Regulā (EK) Nr. 936/2006 minētajā konkursā

26

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1154/2006 (2006. gada 27. jūlijs) par rīsu ievešanas atļauju izsniegšanu atbilstoši pieteikumiem, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 327/98 iesniegti 2006. gada jūlija pirmajās desmit darba dienās

27

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 11. jūlijs), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus no Čehijas Republikas, Vācijas, Igaunijas, Spānijas, Francijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Ungārijas, Maltas, Austrijas, Slovēnijas un Slovākijas

30

 

 

Eiropas Centrālā banka

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2006. gada 14. jūlijs) par dažiem sagatavošanās pasākumiem pārejai uz euro skaidru naudu un par euro banknošu un monētu priekšpiegādi un priekšpiegādes otro fāzi ārpus euro zonas (ECB/2006/9)

39

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top