EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:201:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 201, 2006. gada 25. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 201

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 25. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1126/2006 (2006. gada 24. jūlijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 234/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Libēriju un par Regulas (EK) Nr. 1030/2003 atcelšanu un aptur dažus ierobežojošus pasākumus attiecībā uz Libēriju

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1127/2006 (2006. gada 24. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1128/2006 (2006. gada 24. jūlijs) par tirdzniecības posmu, uz kuru attiecas cūku liemeņu vidējā cena (kodificēta versija)

6

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1129/2006 (2006. gada 24. jūlijs), ar ko nosaka daudzumus, par kuriem var iesniegt importa sertifikātu pieprasījumus 2006. gada jūlijā attiecībā uz liellopu gaļas tarifa kvotām, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 1279/98 Bulgārijai un Rumānijai

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1130/2006 (2006. gada 24. jūlijs), ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2006. gada jūlijā iesniegtos importa atļauju pieteikumus dažiem piena produktiem, atbilstīgi dažām Regulas (EK) Nr. 2535/2001 atvērtajām tarifu kvotām

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1131/2006 (2006. gada 24. jūlijs), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

13

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 18. maijs), lai noslēgtu Konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu

15

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 27. jūnijs), lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Protokolu par augsnes aizsardzību, Protokolu par enerģētiku un Protokolu par tūrismu, kas pievienoti Alpu Konvencijai

31

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 19. jūlijs), ar ko principā atzīst tās dokumentācijas pilnīgumu, kura iesniegta sīkākai izskatīšanai saistībā ar iespējamo metaflumizona iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3238)  ( 1 )

34

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2006/518/KĀDP (2006. gada 24. jūlijs), ar ko groza un atjauno konkrētus ierobežojošos pasākumus pret Libēriju

36

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top