EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:199:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 199, 2006. gada 21. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 199

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 21. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1113/2006 (2006. gada 20. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1114/2006 (2006. gada 20. jūlijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1115/2006 (2006. gada 20. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 3703/85, kas izklāsta sīki izstrādātus noteikumus kopējo tirdzniecības standartu piemērošanai noteiktiem svaigu vai atdzesētu zivju veidiem

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1116/2006 (2006. gada 20. jūlijs), ar ko aizliedz zvejot anšovus ICES VIII apakšapgabalā

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1117/2006 (2006. gada 20. jūlijs) par nokaušanas piemaksu un papildmaksājumiem saskaņā ar veterināriem pasākumiem, kas nosaka dzīvnieku nokaušanu Nīderlandē

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1118/2006 (2006. gada 20. jūlijs) par ievešanas atļauju izsniegšanas pārtraukšanu attiecībā uz Jaunzēlandes sviestu, ko ieved atbilstīgi tarifa kvotai

11

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1119/2006 (2006. gada 20. jūlijs), ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 1058/2006 minētajā uzaicinājumā uz konkursu

13

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1120/2006 (2006. gada 20. jūlijs), ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 1057/2006 paredzētajā konkursā

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1121/2006 (2006. gada 20. jūlijs), ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1122/2006 (2006. gada 20. jūlijs) par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 935/2006 minētajā konkursā

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1123/2006 (2006. gada 20. jūlijs) par iesniegtajiem piedāvājumiem parasto kviešu eksportam Regulā (EK) Nr. 936/2006 minētajā konkursā

18

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 11. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2005/231/EK, ar kuru Zviedrijai atļauj piemērot samazinātu nodokļa likmi attiecībā uz elektroenerģiju, ko patērē atsevišķas mājsaimniecības un pakalpojumu nozares uzņēmumi, saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 19. pantu

19

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 12. jūlijs) par īpašiem nosacījumiem, kas piemērojami dažiem pārtikas produktiem, ko ieved no konkrētām trešām valstīm, saistībā ar minēto pārtikas produktu kontaminācijas risku ar aflatoksīniem (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3113)  ( 1 )

21

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 14. jūlijs), ar ko izveido Grāmatvedības standartu pārskata grupu, lai konsultētu Komisiju par Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFRAG) atzinumu objektivitāti un neitralitāti

33

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 19. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2006/415/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnu H5N1 apakštipa putnu gripu Kopienas mājputniem (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3257)  ( 1 )

36

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top