Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:187:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 187, 2006. gada 08. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 187

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 8. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1038/2006 (2006. gada 7. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1039/2006 (2006. gada 7. jūlijs) par pastāvīga konkursa izsludināšanu Beļģijas, Čehijas, Vācijas, Spānijas, Īrijas, Itālijas, Ungārijas, Polijas, Slovēnijas, Slovākijas un Zviedrijas intervences aģentūru rīcībā esošā cukura tālākai pārdošanai Kopienas tirgū

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1040/2006 (2006. gada 7. jūlijs), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 2204/2002, (EK) Nr. 70/2001 un (EK) Nr. 68/2001 attiecībā uz piemērošanas periodu

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1041/2006 (2006. gada 7. jūlijs), ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 999/2001 attiecībā uz transmisīvās sūkļveida encefalopātijas uzraudzību aitām ( 1 )

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1042/2006 (2006. gada 7. jūlijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus 28. panta 3. un 4. punkta īstenošanai Padomes Regulā (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1043/2006 (2006. gada 7. jūlijs), ar ko 2004./2005. tirdzniecības gadam nosaka faktisko olīveļļas produkcijas daudzumu un ražošanas atbalsta summu par vienību

18

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1044/2006 (2006. gada 7. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1019/2002 par olīveļļas tirdzniecības standartiem

20

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1045/2006 (2006. gada 7. jūlijs), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

21

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1046/2006 (2006. gada 7. jūlijs) par izvešanas atļauju izdošanu vīna nozarē

23

 

*

Komisijas Direktīva 2006/41/EK (2006. gada 7. jūlijs), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, iekļaujot kā aktīvās vielas klotianidīnu un petoksamīdu ( 1 )

24

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006 gada 29. maijs) par apspriešanās procedūras pabeigšanu ar Mauritānijas Islāma Republiku saskaņā ar pārskatītā Kotonū nolīguma 96. pantu

28

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 27. jūnijs), ar ko pielāgo piemaksas, kas paredzētas Lēmumā 2003/479/EK par noteikumiem, kuri jāpiemēro attiecībā uz valstu ekspertiem un militāro personālu, kas norīkots uz Padomes Ģenerālsekretariātu

32

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 4. jūlijs), ar kuru attiecībā uz 2006. gadu nosaka to Kopienas tabakas fonda līdzekļu galīgo sadalījumu starp dalībvalstīm, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 2182/2002 13. un 14. panta pasākumu finansēšanai (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3030)

33

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 5. júlijs), ar ko dažas trešās valstis un dažas trešo valstu teritorijas atzīst par tādām, kurās nav sastopams Xanthomonas campestris (visi celmi, kas ir patogēni Citrus ģints augiem), Cercospora angolensis Carv. un Mendes un Guignardia citricarpa Kiely (visi celmi, kas ir patogēni Citrus ģints augiem) (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3024)

35

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 6. jūlijs) profilakses pasākumiem pret A tipa H5N1 apakštipa gripas vīrusa izraisītu ļoti patogēnas putnu gripas izplatību to putnu vidū, kas tiek turēti dalībvalstu zooloģiskajos dārzos, apstiprinātās iestādēs, institūtos vai centros, un par Lēmuma 2005/744/EK atcelšanu (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3054)  ( 1 )

37

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Lēmums 2006/475/KĀDP (2006. gada 12. jūnijs), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Gabonas Republiku par Eiropas Savienības vadīto spēku statusu Gabonas Republikā

42

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Gabonas Republiku par Eiropas Savienības vadīto spēku statusu Gabonas Republikā

43

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top