EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:176:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 176, 2006. gada 30. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 176

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 30. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 962/2006 (2006. gada 27. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2505/96, ar ko ievieš un nosaka autonomo Kopienas tarifu kvotu pārraudzību dažiem lauksaimniecības un rūpniecības produktiem

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 963/2006 (2006. gada 27. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1255/96, kas uz laiku atliek kopīgā muitas tarifa autonomos nodokļus dažiem rūpniecības, lauksaimniecības un zvejniecības produktiem

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 964/2006 (2006. gada 29. jūnijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 965/2006 (2006. gada 29. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 327/98, ar ko atver konkrētas tarifa kvotas rīsu un šķelto rīsu importam, kā arī paredz šo kvotu pārvaldību

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 966/2006 (2006. gada 29. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 219/2006 par tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldību ĀKK izcelsmes banānu ar KN kodu 0803 00 19 ievešanai laika posmam no 2006. gada 1. marta līdz 31. decembrim

21

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 967/2006 (2006. gada 29. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 318/2006 attiecībā uz cukura produkciju, kura pārsniedz kvotu

22

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 968/2006 (2006. gada 27. jūnijs), ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai Kopienā

32

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 969/2006 (2006. gada 29. jūnijs) par Kopienas tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldīšanu attiecībā uz trešo valstu izcelsmes kukurūzas ievedumiem

44

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 970/2006 (2006. gada 29. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2305/2003, ar ko atklāj un nosaka Kopienas tarifa kvotu pārvaldīšanu miežu importam no trešām valstīm

49

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 971/2006 (2006. gada 29. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2375/2002 par Kopienas tarifa kvotu atvēršanu un pārvaldīšanu trešo valstu izcelsmes mīkstajiem kviešiem, izņemot augstas kvalitātes mīkstos kviešus

51

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 972/2006 (2006. gada 29. jūnijs), ar ko nosaka īpašus basmati rīsu ievešanas noteikumus un pārejas posma kontroles sistēmu to izcelsmes noteikšanai

53

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 973/2006 (2006. gada 29. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1831/96, ar ko saskaņā ar GATT uzliktajām saistībām no 1996. gada atver Kopienas tarifu kvotas dažiem augļiem un dārzeņiem un augļu un dārzeņu pārstrādes produktiem, kā arī paredz šo kvotu pārraudzību

63

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 974/2006 (2006. gada 29. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 877/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Regulu (EK) Nr. 2200/96 attiecībā uz dažu svaigu augļu un dārzeņu tirgos reģistrēto cenu paziņošanu

68

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 975/2006 (2006. gada 29. jūnijs), ar kuru izdara grozījumus Regulā (EK) Nr. 581/2004, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu uz eksporta kompensācijām par noteiktu veidu sviestu, un Regulā (EK) Nr. 582/2004, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu par sausā vājpiena eksporta kompensācijām

69

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 976/2006 (2006. gada 29. jūnijs), ar ko pieņem ārkārtas atbalsta pasākumus cūkgaļas tirgum Vācijā

71

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 977/2006 (2006. gada 29. jūnijs), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju sviestam saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004

74

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 978/2006 (2006. gada 29. jūnijs), ar kuru nepiešķir eksporta kompensāciju par piena pulveri saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 582/2004

76

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 979/2006 (2006. gada 29. jūnijs), ar kuru nosaka eksporta kompensācijas, kas piemērojamas baltajam cukuram un jēlcukuram bez turpmākas apstrādes

77

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 980/2006 (2006. gada 29. jūnijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas attiecībā uz turpmāk neapstrādātiem sīrupiem un dažiem citiem cukura nozares produktiem

79

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 981/2006 (2006. gada 29. jūnijs), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par baltā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm 31. konkursa daļā, ko izsludina saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 1138/2005

82

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 982/2006 (2006. gada 29. jūnijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

83

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 983/2006 (2006. gada 29. jūnijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

87

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 984/2006 (2006. gada 29. jūnijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

90

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 985/2006 (2006. gada 29. jūnijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

92

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 986/2006 (2006. gada 29. jūnijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par dzīvnieku barības maisījumu uz labības bāzes

95

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 987/2006 (2006. gada 29. jūnijs), ar ko nosaka ražošanas kompensācijas labības nozarēs

97

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 988/2006 (2006. gada 29. jūnijs), ar ko ierobežo izvešanas atļauju derīguma termiņu noteiktiem labības pārstrādes produktiem

98

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 22. maijs), lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķo muitas teritoriju atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai

100

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķo muitas teritoriju atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai

102

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 12. aprīlis) par procesu saskaņā ar EK Līguma 81. pantu (Lieta COMP/B-1/38.348 – Repsol CPP) (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1548)  ( 1 )

104

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 31. maijs), ar ko groza Lēmumu 2005/436/EK attiecībā uz finansiālajām iemaksām ieguldījumu fondā 911100MTF/INT/003/EEK (TFEU 970089129) (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 2076)

105

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Lēmums 2006/448/KĀDP (2006. gada 7. jūnijs) par to, ka jāpagarina Eiropas Savienības un Indonēzijas valdības Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā – par uzdevumiem, statusu, privilēģijām un imunitāti, kas piešķirta Eiropas Savienības uzraudzības misijai Acehā (Indonēzijā) (Acehas Uzraudzības misija – AUM) un tās personālam

107

Vēstuļu apmaiņa par Eiropas Savienības un Indonēzijas valdības Nolīguma vēstuļu apmaiņas veidā par uzdevumiem, statusu, privilēģijām un imunitāti, kas piešķirta Eiropas Savienības uzraudzības misijai Acehā (Indonēzijā) (Acehas Uzraudzības misija – AUM) un tās personālam, pagarinājumu

108

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Čīles Republiku par grozījumiem Nolīgumā attiecībā uz vīnu tirdzniecību, kas pievienots Nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses

110

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Čīles Republiku par grozījumiem Nolīgumā attiecībā uz stipro alkoholisko dzērienu un aromatizēto dzērienu tirdzniecību, kas pievienots Nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses

110

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums EUJUST LEX/1/2006 (2006. gada 13. jūnijs), ar ko pagarina ES Integrētās tiesiskuma misijas Irākā, EUJUST LEX, vadītāja pilnvaru termiņu

111

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top