Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:168M:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, LM 168, 21 ta' Ġunju 2006


Display all documents published in this Official Journal
  The HTML format is unavailable in your User interface language.
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta' l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali  ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 49
21 ta' Ġunju 2006


Werrej

 

Paġna

 

*

Nota lill-Qarrejja

s5

2005

L205

21

32005D0600

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta’ Lulju 2005 dwar Linji Gwida għall-politika dwar l-impjiegi ta' l-Istati Membri

1

2005

L205

28

32005H0601

 

 

 

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta’ Lulju 2005 dwar il-linji gwida wiesgħa għall-politika ekonomika ta' l-istati membri u tal-Komunità (2005-2008)

8

2005

L206

8

22005D0602

 

 

 

Deċiżjoni Nru 1/2005 tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni UE-Marokk ta' l-4 ta’ Awissu 2005 li tidderoga mill-Protokoll 4, dwar id-definizzjoni ta' prodotti ta' oriġini u metodi ta’ kooperazzjoni amministrattiva, għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom min-naħa waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra

18

2005

L207

1

32005R1300

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1300/2005 tat-3 ta’ Awissu 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 27/2005, fir-rigward ta' l-aringi, il-kavalli, is-sawrell, l-ingwanta u l-bastimenti involuti f'sajd illegali

21

2005

L208

19

22005X0811(01)

 

 

 

Informazzjoni dwar id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa l-waħda, u r-Repubblika ta' l-Albanija, minn naħa l-oħra, dwar Ftehim Kwadru bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' l-Albanija dwar il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni tar-Repubblika ta' l-Albanija fil-programmi Komunitarji.

30

2005

L208

20

22005X0811(02)

 

 

 

Informazzjoni dwar id-dħul fis-seħħ tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u dik li qabel kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika Slovakka ma' l-Unjoni Ewropea

31

2005

L209

26

32005D0599

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-21 ta' Ġunju 2005 dwar l-iffirmar, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Ftehim li jemenda l-Ftehim ta' Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, iffirmat f'Cotonou fit-23 ta' Ġunju 2000

32

2005

L217

1

32005D0614

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2005 dwar l-adeżjoni tal-Komunità mar-Regolament Nru 94 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar dispożizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ l-approvazzjoni ta’ vetturi għal dak li hu l-ħarsien ta’ l-okkupanti fil-każ ta’ ħabta minn quddiem u r-Regolament Nru 95 dwar disposizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ l-approvazzjoni ta’ vetturi għal dak li hu l-ħarsien ta’ l-okkupanti fil-każ ta’ ħabta mill-ġenb ( 11 )

71

2005

L228

1

32005R1436

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1436/2005 tal-31 ta’ Awissu 2005 li jnaqqas temporanjament id-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni għal ċerti prodotti tas-sajd tropikali ( 11 )

176

2005

L228

10

22005D0634

 

 

 

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni UE/Ġordan Nru 1/2005 tad-9 ta’ Ġunju 2005 dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan t’Azzjoni UE/Ġordan

178

2005

L232

1

32005R1440

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1440/2005 tat-12 ta' Lulju 2005 dwar l-amministrazzjoni ta’ ċerti restrizzjonijiet fuq l-importazzjoni ta’ ċerti prodotti ta’ l-azzar mill-Ukraina u li jħassar ir-Regolament Nru 2266/2004

179

2005

L232

22

32005R1441

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1441/2005 tat-18 ta' Lulju 2005 dwar l-amministrazzjoni ta’ ċerti restrizzjonijiet fuq importazzjonijiet ta’ ċerti prodotti ta’ l-azzar mir-Repubblika tal-Każakstan u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2265/2004

200

2005

L232

42

32005D0638

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2005 dwar il-konklużjoni ta’ ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern ta’ l-Ukraina fuq il-kummerċ f’ċerti prodotti ta’ l-azzar

220

2005

L232

63

32005D0639

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2005 dwar il-konklużjoni ta’ ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Każakstan dwar il-kummerċ ta’ ċerti prodotti ta’ l-azzar

241

2005

L233

34

22005D0640

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 1/2005 ta’ Assoċjazzjoni UE-Iżrael tad-29 ta' Awissu 2005 ħolqien ta’ sotto-kumitati tal-Kumitat ta’ Assoċjazzjoni

261

2005

L233

52

22005D0641

 

 

 

Rakkomandazzjoni Nru 1/2005 tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni UE/Iżrael tas-26 ta’ April 2005 dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan t’Azzjoni UE/Iżrael

279

2005

L241

58

32005D0654

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà Darfur/2/2005 tad-29 ta' Lulju 2005 li taħtar Kap tal-Grupp tal-Pulizija ta' l-UE/Konsulent tal-Pulizija għar-Rappreżentant Speċjali ta' l-Unjoni Ewropea għas-Sudan

280

2005

L241

57

32005D0653

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà Darfur/1/2005 tad-29 ta' Lulju 2005 li taħtar Konsulent Militari għar-Rappreżentant Speċjali ta' l-Unjoni Ewropea għas-Sudan

281

2005

L242

1

32005D0645

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-16 ta' Marzu 2005 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja ta’ Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom min-naħa waħda u r-Renju tal-Marokk min-naħa l-oħra biex titqies ta’ l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta’ l-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka fl-Unjoni Ewropea

282

2005

L247

40

32005E0666

 

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2005/666/PESK ta’ l-20 ta' Settembru 2005 li testendi l-Pożizzjoni Komuni 2004/661/PESK dwar miżuri restrittivi kontra ċerti uffiċjali tal-Belarus

318

2005

L249

1

32005R1555

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1555/2005 ta’ l-20 ta' Settembru 2005 li jneħħi l-kwota tariffarja għall-importazzjonijiet tal-kafè solubbli taħt il-kodiċi NM 2101 11 11

319

2005

L251

1

32005D0663

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Jannar 2005 dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, ta' Protokoll għall-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni u l-Unjoni Doganali bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika ta’ San Marino, rigward il-parteċipazzjoni, bħala Partijiet Kontraenti, tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka, in segwitu għall-adeżjoni tagħhom ma' l-Unjoni Ewropea

320

2005

L252

1

32005R1567

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1567/2005 ta' l-20 ta’ Settembru 2005 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2092/91 dwar il-produzzjoni organika ta’ prodotti agrikoli u l-indikazzjonijiet li jirreferu għalihom fil-prodotti agrikoli u fl-oġġetti ta’ l-ikel

327

2005

L252

2

32005R1568

 

 

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1568/2005 ta' l-20 ta’ Settembru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 850/98 fir-rigward tal-protezzjoni tas-sikek tal-qroll tal-fond mill-effetti tas-sajd f'ċerti żoni ta' l-Oċean Atlantiku

328

2005

L252

8

32005D0669

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-20 ta’ Settembru 2005 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim f'forma ta’ skambju ta’ ittri dwar l-applikazzjoni provviżorja tal-Protokoll li jiffissa, għall-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 2005 u l-31 ta’ Diċembru 2010, l-opportunitajiet ta’ sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika Federali Iżlamika tal-Komoros rigward is-sajd 'il barra mill-kosta tal-Komoros

330

2005

L253

20

22005X0929(01)

 

 

 

Informazzjoni dwar id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Kroazja, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta’ l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika Slovakka ma' l-Unjoni Ewropea

349

2005

L253

22

32005D0671

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI ta' l-20 ta’ Settembru 2005 dwar l-iskambju ta' informazzjoni u l-koperazzjoni fir-rigward ta' reati terroristiċi

350

2005

L254

57

32005D0672

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta’ Ġunju 2005 dwar l-iffirmar tal-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u t-Turkija wara t-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea

353

2005

L254

69

32005D0673

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-20 ta’ Settembru 2005 li temenda l-Anness II tad-Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar vetturi li m’għadhomx jintużaw ( 11 )

365

2005

L256

57

32005D0680

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/680/PESK tat-12 ta' Awissu 2005 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Demokratika tal-Kongo dwar l-istatus u l-attivitajiet tal-Missjoni ta’ Pulizija ta’ l-Unjoni Ewropea f’Kinshasa fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (EUPOL KINSHASA)

369

2005

L256

63

32005D0681

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/681/ĠAI ta’ l-20 ta’ Settembru 2005 li tistabbilixxi l-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) u li tħassar id-Deċiżjoni 2000/820/ĠAI

375

2005

L258

4

32005D0682

 

 

 

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ Settembru 2005 li tiddelega lid-Deputat Segretarju Ġenerali s-setgħa li jipprovdi laissez-passer lill-uffiċjali tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill

383

2005

L261

29

 

 

 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2005/689/PESK tas-6 ta’ Ottubru 2005 li testendi il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2004/694/PESK dwar miżuri ulterjuri b'appoġġ għall-implimentazzjoni effettiva tal-mandat tat-Tribunal Kriminali Internazzjonali għal dik li qabel kienet il-Jugoslavja (ICTY)

384

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti għandha n-Nru L 168 M.

 

(11)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top