EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:164:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 164, 2006. gada 16. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 164

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 16. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 870/2006 (2006. gada 15. jūnijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 871/2006 (2006. gada 15. jūnijs), ar kuru 2005./2006. tirdzniecības gadam nosaka faktiski saražoto neattīrītas kokvilnas daudzumu, kā arī no tā izrietošo mērķa cenas samazinājumu

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 872/2006 (2006. gada 15. jūnijs), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2006. gada 16. jūnija

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 873/2006 (2006. gada 15. jūnijs), ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasēm cukura nozarē, ko piemēro no 2006. gada 16. jūnija

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 874/2006 (2006. gada 15. jūnijs), ar kuru nosaka eksporta kompensācijas, kas piemērojamas baltajam cukuram un jēlcukuram bez turpmākas apstrādes

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 875/2006 (2006. gada 15. jūnijs), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par baltā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm 29. konkursa daļā, ko izsludina saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 1138/2005

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 876/2006 (2006. gada 15. jūnijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par pienu un piena produktiem

13

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 877/2006 (2006. gada 15. jūnijs), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju sviestam saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004

18

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 878/2006 (2006. gada 15. jūnijs), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par sauso vājpienu saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 582/2004

20

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 879/2006 (2006. gada 15. jūnijs), ar kuru groza kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

21

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 880/2006 (2006. gada 15. jūnijs), ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

23

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 881/2006 (2006. gada 15. jūnijs), ar ko nosaka miežu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1058/2005 minētajā konkursā

25

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 882/2006 (2006. gada 15. jūnijs) par iesniegtajiem piedāvājumiem parasto kviešu eksportam Regulā (EK) Nr. 1059/2005 minētajā konkursā

26

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 7. jūnijs) par grozījumiem Lēmumos 2001/881/EK un 2002/459/EK attiecībā uz robežkontroles punktu sarakstu (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 2178)  ( 1 )

27

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 14. jūnijs) par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnu H5N1 apakštipa putnu gripu Kopienas mājputniem un Lēmuma 2006/135/EK atcelšanu (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 2400)  ( 1 )

51

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 14. jūnijs) par dažiem pārejas pasākumiem saistībā ar augstas patogenitātes putnu gripu mājputniem vai citiem nebrīvē turētiem putniem Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 2402)  ( 1 )

61

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top