EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:144:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 144, 2006. gada 31. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 144

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 31. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 797/2006 (2006. gada 22. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1785/2003 attiecībā uz rīsu importēšanas režīmu

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 798/2006 (2006. gada 30. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 799/2006 (2006. gada 30. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1168/2005 par pastāvīga konkursa izsludināšanu Austrijas intervences aģentūras rīcībā esošās kukurūzas tālākai pārdošanai Kopienas tirgū

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 800/2006 (2006. gada 30. maijs), ar ko atver nobarošanai paredzētu jaunbuļļu importa tarifu kvotu un paredz tās pārvaldību (no 2006. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. jūnijam)

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 801/2006 (2006. gada 30. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1384/2005 attiecībā uz apjomu, uz kuru attiecas pastāvīgais konkurss Ungārijas intervences aģentūras rīcībā esošu miežu eksportam

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 802/2006 (2006. gada 30. maijs), ar ko nosaka Thunnus un Euthynnus ģinšu zivīm piemērojamos pārrēķina koeficientus

15

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 803/2006 (2006. gada 30. maijs), ar ko izdara atkāpi no Regulas (EEK) Nr. 1915/83 par konkrētiem sīki izstrādātiem īstenošanas noteikumiem attiecībā uz uzskaiti ar mērķi noteikt lauku saimniecību ienākumus

18

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 804/2006 (2006. gada 30. maijs), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā

19

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 29. maijs), ar ko īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar ko atceļ Lēmumu 2005/930/EK

21

 

*

Informācija par to, ka ir stājies spēkā Padomes Lēmumam Nr. 2004/617/EK pievienotais Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Indiju atbilstīgi 1994. gada VVTT XXVIII pantam par grozījumiem koncesijās attiecībā uz rīsiem, ko paredz 1994. gada VVTT pievienotais EK CXL grafiks

24

 

*

Informācija par to, ka ir stājies spēkā Padomes Lēmumam Nr. 2004/618/EK pievienotais Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Pakistānu atbilstīgi 1994. gada VVTT XXVIII pantam par grozījumiem koncesijās attiecībā uz rīsiem, ko paredz 1994. gada VVTT pievienotais EK CXL grafiks

24

 

*

Informācija par to, ka ir stājies spēkā Padomes Lēmumam Nr. 2005/476/EK pievienotais Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm par lobītiem rīsiem piemērojamo nodokļu aprēķina metodi un par grozījumiem Lēmumos 2004/617/EK, 2004/618/EK un 2004/619/EK

24

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Kopējā Nostāja 2006/380/KĀDP (2006. gada 29. maijs), ar ko atjaunina Kopējo nostāju 2001/931/KĀDP par īpašu pasākumu piemērošanu, lai apkarotu terorismu, un ar ko atceļ Kopējo nostāju 2006/231/KĀDP

25

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top