EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:124:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 124, 2006. gada 11. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 124

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 11. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 711/2006 (2006. gada 20. marts), ar ko īsteno Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai, un ar ko groza un papildina I pielikumu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 712/2006 (2006. gada 10. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 713/2006 (2006. gada 10. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1695/2005 par pastāvīga konkursa izsludināšanu Francijas intervences aģentūras rīcībā esošu parasto kviešu eksportam

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 714/2006 (2006. gada 10. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1164/2005 par pastāvīga konkursa izsludināšanu Polijas intervences aģentūras rīcībā esošās kukurūzas tālākai pārdošanai Kopienas tirgū

11

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 715/2006 (2006. gada 10. maijs) par sertifikātu piešķiršanu augstas kvalitātes svaigas, dzesinātas, saldētas liellopu gaļas importam

12

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 20. marts), lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai

13

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp eiropas kopienu un amerikas savienotajām valstīm atbilstīgi 1994. Gada vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai

15

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 28. aprīlis), ar ko no Kopienas finansējuma izslēdz atsevišķus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1702)

21

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 8. maijs), ar kuru atbilstīgi Direktīvai 2002/53/EK Polijas Republikai atļauj tās teritorijā aizliegt izmantot sešpadsmit ģenētiski modificētas kukurūzas šķirnes, kas ir ierakstītas kopējā lauksaimniecības augu šķirņu katalogā un kuru ģenētiskā modifikācija ir MON 810 (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1795)

26

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 10. maijs), ar kuru groza Lēmumu 2005/380/EK, ar ko izveido no valsts neatkarīgu ekspertu grupu korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības tiesību jomā

29

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top