Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:121:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 121, 2006. gada 06. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 121

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 6. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 694/2006 (2006. gada 27. aprīlis), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām A, B un C pielikumā ietvertos maksātnespējas procedūru, likvidācijas procedūru un likvidatoru sarakstus

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 695/2006 (2006. gada 5. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 397/2004, ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu attiecībā uz Pakistānas izcelsmes gultas veļas importu

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 696/2006 (2006. gada 5. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

27

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 697/2006 (2006. gada 5. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 343/2006, ar kuru sāk sviesta iepirkšanu dažās dalībvalstīs laika posmam no 2006. gada 1. marta līdz 31. augustam

29

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 698/2006 (2006. gada 5. maijs), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 530/1999 par strukturālās statistikas, kas attiecas uz darbaspēka izmaksām un izpeļņu, kvalitātes izvērtēšanu ( 1 )

30

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 699/2006 (2006. gada 5. maijs), ar kuru groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2092/91 attiecībā uz mājputnu piekļuvi āra aplokiem

36

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 20. februāris) par anketu, kas jāizmanto, ziņojot par to, kā tiek ieviesta Direktīva 2000/76/EK par atkritumu sadedzināšanu (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 438)  ( 1 )

38

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 5. aprīlis), ar kuru groza Lēmumu 2005/432/EK, ar ko paredz veterināros noteikumus un veterināro (veselības) sertifikātu paraugus to gaļas produktu ievešanai no trešām valstīm, kas paredzēti lietošanai pārtikā, un atceļ Lēmumus 97/41/EK, 97/221/EK un 97/222/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1319)  ( 1 )

43

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 5. maijs), ar ko atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 2848/98 attiecībā uz termiņu, kas Grieķijā ir jāievēro, veicot jēltabakas piegādes par 2005. ražas gadu (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1784)

55

 

 

Labojums

 

*

Labojums Padomes 2001. gada 28. jūnija Regulā (EK) Nr. 1338/2001, ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi eiro aizsardzībai pret viltošanu ( OV L 181, 4.7.2001., 6. lpp. ; Īpašais izdevums latviešu valodā, 19./4. sēj., 152. lpp.)

56

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. decembra Regulā (EK) Nr. 2560/2001 par pārrobežu maksājumiem eiro ( OV L 344, 28.12.2001., 13. lpp. ; Īpašais izdevums latviešu valodā, 06./4. sēj., 283. lpp.)

56

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top