Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:112:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 112, 2006. gada 26. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 112

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 26. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 633/2006 (2006. gada 25. aprīlis), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 634/2006 (2006. gada 25. aprīlis), ar kuru nosaka tirdzniecības standartus galviņkāpostiem un groza Regulu (EEK) Nr. 1591/87

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 635/2006 (2006. gada 25. aprīlis), ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 1251/70 par darba ņēmēju tiesībām palikt kādā dalībvalstī pēc tam, kad darba attiecības šajā valstī beigušās (1)

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 636/2006 (2006. gada 20. marts), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Francijas karogu, zvejot siļķes ICES IVc, VIId zonā

10

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Informācija par protokola stāšanos spēkā Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Islandes Republiku, un Norvēģijas Karalisti par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Islandē, vai Norvēģijā

12

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 25. aprīlis), ar ko izbeidz antidempinga procedūru par Gvatemalas un Pakistānas izcelsmes etilspirta importu

13

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 25. aprīlis) par metabenztiazurona neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un atļauju atsaukšanu augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur šo aktīvo vielu (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1653)  (1)

15

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2006/303/KĀDP (2006. gada 25. aprīlis), ar ko groza un paplašina Padomes Vienoto rīcību 2005/355/KĀDP par Eiropas Savienības konsultāciju un palīdzības misiju saistībā ar drošības sektora reformu Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR)

18

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2006/304/KĀDP (2006. gada 10. aprīlis), ar ko izveido ES Plānošanas grupu (EUPT Kosova) saistībā ar iespējamu ES krīzes pārvarēšanas operāciju Kosovā tiesiskuma jomā un citās iespējamās jomās

19

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top