EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:107:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 107, 2006. gada 20. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 107

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 20. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 604/2006 (2006. gada 19. aprīlis), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 605/2006 (2006. gada 19. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 349/2003, ar ko pārtrauc dažu savvaļas augu un dzīvnieku sugu īpatņu ievešanu Kopienā

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 606/2006 (2006. gada 19. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2799/1999, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai par atbalsta piešķiršanu barības vājpienam un sausā vājpiena pulverim un šāda sausā vājpiena pulvera tirdzniecībai

23

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 607/2006 (2006. gada 19. aprīlis), ar ko sāk izmeklēšanu attiecībā uz antidempinga pasākumu iespējamo apiešanu, kas piemēroti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 398/2004 par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes silīcija ievedumiem, kurus ieved no Korejas Republikas, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav deklarēti ar izcelsmi Korejas Republikā, un ar ko liek šos ievedumus reģistrēt

24

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 608/2006 (2006. gada 19. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1060/2005 attiecībā uz apjomu, uz kuru attiecas pastāvīgais konkurss Slovākijas intervences aģentūras rīcībā esošu mīksto kviešu eksportam

27

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 609/2006 (2006. gada 19. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1374/2005 attiecībā uz apjomu, uz kuru attiecas pastāvīgais konkurss Slovākijas intervences aģentūras rīcībā esošu miežu eksportam

28

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 610/2006 (2006. gada 18. aprīlis), ar ko izveido vienības vērtības konkrētu ātrbojīgu preču muitas vērtības noteikšanai

29

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 611/2006 (2006. gada 19. aprīlis) par cukurniedru cukura importa atļauju izsniegšanu saskaņā ar atsevišķām tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

35

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 612/2006 (2006. gada 19. aprīlis), ar ko nosaka, cik lielā mērā var izpildīt importa tiesību pieprasījumus, kuri iesniegti 2006. gada aprīlī attiecībā uz alpīno un kalnu šķirņu buļļiem, govīm un telēm, kas nav paredzētas nokaušanai

37

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 7. aprīlis) par Komisijas informācijas atkalizmantošanu

38

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 12. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 2004/639/EK attiecībā uz Horvātiju (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1541)  ( 1 )

42

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 12. aprīlis), ar ko groza Komisijas Lēmumu 2006/135/EK attiecībā uz A un B apgabalu noteikšanu dažās dalībvalstīs sakarā ar īpaši patogēnas putnu gripas uzliesmojumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1583)  ( 1 )

44

 

 

Eiropas Centrālā banka

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2006. gada 7. aprīlis) par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus euro zonas esošajām centrālajām bankām un valstīm, kā arī starptautiskajām organizācijām (ECB/2006/4)

54

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top