EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:099:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 99, 2006. gada 07. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 99

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 7. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 564/2006 (2006. gada 6. aprīlis), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 565/2006 (2006. gada 6. aprīlis), ar ko konkrētu prioritāro vielu importētājiem vai ražotājiem nosaka prasības par veicamajām pārbaudēm un sniedzamo informāciju saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 par esošo vielu riska faktoru novērtējumu un kontroli ( 1 )

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 566/2006 (2006. gada 6. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2014/2005 par atļaujām, kas saistītas ar režīmu, Kopienā ievedot banānus, kurus laiž brīvā apgrozībā, piemērojot kopējā muitas tarifa nodokļu likmi, paredz atkāpi no minētās regulas un groza Regulu (EK) Nr. 219/2006 par tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldību ĀKK izcelsmes banānu ar KN kodu 0803 00 19 ievešanai laika posmam no 2006. gada 1. marta līdz 31. decembrim

6

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 567/2006 (2006. gada 6. aprīlis), ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasēm cukura nozarē, ko piemēro no 2006. gada 7. aprīla

11

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 568/2006 (2006. gada 6. aprīlis), ar kuru nosaka eksporta kompensācijas, kas piemērojamas baltajam cukuram un jēlcukuram bez turpmākas apstrādes

13

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 569/2006 (2006. gada 6. aprīlis), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par baltā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm 23. konkursa daļā, ko izsludina saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 1138/2005

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 570/2006 (2006. gada 6. aprīlis), ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

16

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 571/2006 (2006. gada 6. aprīlis) par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 1058/2005 minētajā konkursā

18

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 572/2006 (2006. gada 6. aprīlis), ar ko nosaka parasto kviešu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1059/2005 minētajā konkursā

19

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 573/2006 (2006. gada 6. aprīlis) par iesniegtajiem piedāvājumiem sorgo ievešanai Regulā (EK) Nr. 2094/2005 paredzētajā konkursā

20

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 8. februāris) — Valsts atbalsts C 22/2004 (ex N 648/2001) par nodokļu atbrīvojumiem attiecībā uz profesionāliem zvejniekiem (Zviedrija) (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 265)  ( 1 )

21

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 4. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 92/452/EEK attiecībā uz dažām embriju ieguves un gatavošanas brigādēm Amerikas Savienotajās Valstīs (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1248)  ( 1 )

27

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 5. aprīlis), ar kuru groza Lēmumu 2002/613/EK attiecībā uz apstiprinātiem spermas savākšanas centriem Kanādā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1258)  ( 1 )

29

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 5. aprīlis), ar ko attiecībā uz Zviedriju un Apvienoto Karalisti groza Lēmumu 2004/453/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1259)  ( 1 )

31

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 6. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 2005/393/EK par aizliegtajām zonām attiecībā uz infekciozo katarālo drudzi Spānijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1262)  ( 1 )

35

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 6. aprīlis) par dažiem aizsargpasākumiem saistībā ar klasisko cūku mēri Vācijā un par Lēmuma 2006/254/EK atcelšanu (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1556)  ( 1 )

36

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top