EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:088:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 88, 2006. gada 25. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 88

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 25. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 486/2006 (2006. gada 20. marts) par to, lai īstenotu Nolīgumu par beznodokļu režīmu attiecībā uz daudzelementu integrālajām shēmām (MCP), izdarot grozījumus I pielikumā Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 487/2006 (2006. gada 24. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 488/2006 (2006. gada 24. marts), ar ko nosaka valūtas maiņas kursus, kuri 2006. gadā piemērojami strukturāliem vai ar vidi saistītiem pasākumiem

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 489/2006 (2006. gada 24. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 796/2004 attiecībā uz šķiedras kaņepju šķirnēm, par kurām var pretendēt uz tiešajiem maksājumiem

7

 

*

Komisijas Direktīva 2006/35/EK (2006. gada 24. marts), ar ko groza I līdz IV pielikumu Padomes Direktīvā 2000/29/EK par pasākumiem aizsardzībai pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

9

 

*

Komisijas Direktīva 2006/36/EK (2006. gada 24. marts) par grozījumiem Direktīvā 2001/32/EK, ar ko atzīst aizsargājamās zonas, kuras Kopienā pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem, un atceļ Direktīvu 92/76/EEK

13

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2003. gada 13. maijs) par valsts atbalstu, ko Vācija ir sniegusi uzņēmumiem Kahla Porzellan GmbH un Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (izziņots ar dokumenta numuru K(2003) 1520)  ( 1 )

16

 

*

Komisijas Lēmums (2004. gada 16. novembris) par Vācijas valsts atbalstu regulējošo noteikumu priekšrocību nodrošināšanai labības spirta ražotnēm (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 3953)  ( 1 )

50

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 24. marts) par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz dažiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, izņemot zvejniecības produktus, kuru izcelsme ir Madagaskarā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 888)  ( 1 )

63

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2006/242/KĀDP (2006. gada 20. marts) par Bioloģisko un toksisko ieroču konvencijas (BTIK) 2006. gada pārskata konferenci

65

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2006/243/KĀDP (2006. gada 20. marts) par atbalstu Līguma par kodolizmēģinājumu vispārējo aizliegumu organizācijas (CTBTO) sagatavošanas komisijas darbībām, ko veic apmācību un pārbaudes spēju palielināšanas jomās, kā arī īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

68

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2006/244/KĀDP (2006. gada 20. marts) par Eiropas Savienības līdzdalību Korejas pussalas Enerģētikas attīstības organizācijā (KEDO)

73

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top