EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:084:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 84, 2006. gada 23. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 84

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 23. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 469/2006 (2006. gada 22. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 470/2006 (2006. gada 22. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1063/2005 attiecībā uz apjomu, uz kuru attiecas pastāvīgais konkurss Čehijas intervences aģentūras rīcībā esošu mīksto kviešu eksportam

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 471/2006 (2006. gada 22. marts), ar ko 2006. gadā paredz atkāpi no Regulas (EK) Nr. 1445/95 attiecībā uz eksporta licenču izsniegšanas datumiem liellopu un teļa gaļas nozarē

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 472/2006 (2006. gada 22. marts), ar ko 2006. gadā paredz atkāpi no Regulas (EK) Nr. 1518/2003 attiecībā uz izvešanas atļauju izdošanas datumiem cūkgaļas nozarē

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 473/2006 (2006. gada 22. marts), ar kuru nosaka īstenošanas noteikumus darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstam, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā ( 1 )

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 474/2006 (2006. gada 22. marts) par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā ( 1 )

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 475/2006 (2006. gada 22. marts) par cukurniedru cukura importa atļauju izsniegšanu saskaņā ar atsevišķām tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

29

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 476/2006 (2006. gada 21. marts), ar ko izveido vienības vērtības konkrētu ātrbojīgu preču muitas vērtības noteikšanai

31

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 22. jūnijs) par atbalsta pasākumiem, ko Nīderlande īstenojusi, lai atbalstītu AVR bīstamo atkritumu pārstrādes jomā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1789)  ( 1 )

37

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas 2003. gada 4. novembra Regulā (EK) Nr. 2032/2003 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktā par biocīdu laišanu tirgū un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1896/2000 ( OV L 307, 24.11.2003. )

60

 

*

Labojums Komisijas 2005. gada 13. jūnija Regulā (EK) Nr. 1048/2005, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2032/2003 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktā par biocīdu laišanu tirgū ( OV L 178, 9.7.2005. )

61

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top