Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:065:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 65, 2006. gada 07. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 65

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 7. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 388/2006 (2006. gada 23. februāris), ar ko izveido daudzgadu plānu jūrasmēles krājumu ilgtspējīgai izmantošanai Biskajas līcī

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 389/2006 (2006. gada 27. februāris), ar ko izveido finansiāla atbalsta instrumentu, lai veicinātu Kipras turku kopienas ekonomisko attīstību, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2667/2000 par Eiropas Rekonstrukcijas aģentūru

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 390/2006 (2006. gada 6. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 391/2006 (2006. gada 6. marts), ar ko izsludina izsoli Nr. 56/2006 EK jauniem rūpnieciskiem izmantojumiem paredzēta vīna spirta izpārdošanai

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 392/2006 (2006. gada 6. marts) par autonomas konservētu sēņu tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldību no 2006. gada 1. aprīļa

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 393/2006 (2006. gada 6. marts) par autonomas ķiploku tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldību no 2006. gada 1. aprīļa

18

 

*

Komisijas Direktīva 2006/26/EK (2006. gada 2. marts), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvas 74/151/EEK, 77/311/EEK, 78/933/EEK un 89/173/EEK attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem ( 1 )

22

 

*

Komisijas Direktīva 2006/28/EK (2006. gada 6. marts), ar ko nolūkā pielāgot tehnikas attīstībai groza Padomes Direktīvu 72/245/EEK par transportlīdzekļu radiotraucējumiem (elektromagnētisko saderību) un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu ( 1 )

27

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 27. februāris) par Kopienas nostāju ES un Čīles Asociācijas padomē par I pielikuma grozīšanu Nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā to tarifa preferenču konsolidāciju, ko Kopiena piešķīrusi Čīlei saskaņā ar vispārējo tarifa preferenču sistēmu (VPS)

30

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 27. februāris), ar ko Nīderlandes Karalistei atļauj piemērot pasākumu, atkāpjoties no 11. panta Sestajā direktīvā 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem

45

 

 

Komisija

 

*

Apvienotās komitejas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Kopienas un Amerikas Savienoto Valstu Nolīgumu par savstarpējo atzīšanu, Lēmums Nr. 33/2005 (2006. gada 16. februāris) saistībā ar atbilstības novērtēšanas iestādes pievienošanu sarakstam, kas iekļauts nozaru pielikumā par elektromagnētisko saderību (EMS)

47

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 28. februāris), ar kuru groza Lēmumu 2006/7/EK par valstu saraksta paplašināšanu un tā piemērošanas termiņu (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 619)  ( 1 )

49

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2006/184/KĀDP (2006. gada 27. februāris), atbalstot Bioloģisko un toksisko ieroču konvenciju un īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

51

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top