EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:036:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 36, 2006. gada 08. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 36

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 8. februāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 206/2006 (2006. gada 7. februāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 207/2006 (2006. gada 7. februāris), ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 208/2006 (2006. gada 7. februāris), ar kuru groza VI un VIII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1774/2002 attiecībā uz pārstrādes standartiem biogāzes un kompostēšanas iekārtām un prasībām kūtsmēsliem ( 1 )

25

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 209/2006 (2006. gada 7. februāris), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 809/2003 un (EK) Nr. 810/2003 attiecībā uz pārejas pasākumu termiņa pagarināšanu biogāzes iekārtām un kompostēšanas iekārtām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1774/2002 ( 1 )

32

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 210/2006 (2006. gada 7. februāris), ar ko 2006./2007. tirdzniecības gadam nosaka atbalsta apjomu par tomātiem, kas paredzēti pārstrādei

34

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 211/2006 (2006. gada 7. februāris), ar ko paredz atkāpes no Regulas (EK) Nr. 1433/2003, kurā izklāstīti sīki izstrādāti noteikumi par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2200/96 attiecībā uz darbības fondiem, darbības programmām un finansiālu palīdzību

36

 

*

Komisijas Direktīva 2006/16/EK (2006. gada 7. februāris), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu oksamilu kā aktīvo vielu ( 1 )

37

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 30. janvāris), ar kuru groza un pagarina Lēmumu 2001/923/EK, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (“Perikla” programmu)

40

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 30. janvāris), ar kuru nosaka, ka attiecībā uz dalībvalstīm, kas nav iesaistītās dalībvalstis, piemēro Lēmumu 2006/75/EK, ar kuru groza un pagarina Lēmumu 2001/923/EK, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (“Perikla” programmu)

42

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 23. decembris), ar ko izveido Augsta līmeņa darba grupu konkurētspējas, enerģētikas un vides jautājumos

43

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 31. janvāris) par Kopienas finansiālo ieguldījumu epidemioloģiskās izpētes veikšanā un infekciozā katarālā drudža uzraudzības pasākumos sakarā ar šīs slimības apkarošanas ārkārtas pasākumiem Portugālē 2004. un 2005. gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 166)

45

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 31. janvāris), ar ko groza Lēmumus 2005/759/EK un 2005/760/EK attiecībā uz to piemērošanas termiņu (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 187)  ( 1 )

48

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 1. februāris), ar ko atsevišķām dalībvalstīm piešķir atkāpi, kas paredzēta Padomes Direktīvas 92/102/EEK par dzīvnieku identificēšanu un reģistrēšanu 3. panta 2. punktā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 172)

50

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top