EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:019:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 19, 2006. gada 24. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 19

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 24. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 109/2006 (2006. gada 23. janvāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 110/2006 (2006. gada 23. janvāris) par pārejas posma pasākumiem, ko piemēro izvešanas atļaujām attiecībā uz olīveļļas eksportu no Kopienas uz trešām valstīm

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 111/2006 (2006. gada 23. janvāris), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā

4

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 112/2006 (2006. gada 23. janvāris), ar ko groza Regulā (EK) Nr. 93/2006 noteiktās eksporta kompensācijas par balto cukuru un neapstrādātu jēlcukuru

6

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 113/2006 (2006. gada 23. janvāris), ar ko groza Regulā (EK) Nr. 94/2006 noteiktās eksporta kompensācijas attiecībā uz neapstrādātiem sīrupiem un dažiem citiem cukura nozares produktiem

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 114/2006 (2006. gada 23. janvāris), ar kuru groza kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

10

 

*

Komisijas Direktīva 2006/8/EK (2006. gada 23. janvāris), ar ko groza, pielāgojot tehnikas attīstībai, II, III un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu ( 1 )

12

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 23. decembris), ar ko groza tās Iekšējo reglamentu

20

 

*

Komisijas Ieteikums (2006. gada 18. janvāris) par saskaņotu Kopienas uzraudzības programmu 2006. gadam, lai nodrošinātu pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamā līmeņa ievērošanu graudaugos un uz tiem, kā arī dažos citos augu izcelsmes produktos, un par nacionālajām uzraudzības programmām 2007. gadam (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 11)  ( 1 )

23

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 16. janvāris) par īpašiem nosacījumiem attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku gaļu un gaļas produktiem, kas ievesti no Meksikas un paredzēti lietošanai cilvēku pārtikā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 16)  ( 1 )

30

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 18. janvāris) par maksimālā laikposma pagarināšanu, kurā zināmiem liellopiem ieliek krotālijas (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 43)  ( 1 )

32

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2006/29/KĀDP (2006. gada 23. janvāris), ar ko atceļ Kopējo nostāju 96/184/KĀDP par ieroču eksportu uz bijušo Dienvidslāviju

34

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2006/30/KĀDP (2006. gada 23. janvāris), ar ko atjaunina un papildina pret Kotdivuāru noteiktos ierobežojošos pasākumus

36

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2006/31/KĀDP (2006. gada 23. janvāris), ar ko atjaunina ierobežojošos pasākumus pret Libēriju

38

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top