Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:011:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 11, 2006. gada 17. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 11

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 17. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 63/2006 (2006. gada 16. janvāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 64/2006 (2006. gada 16. janvāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1695/2005 par pastāvīga konkursa izsludināšanu Francijas intervences aģentūras rīcībā esošu parasto kviešu eksportam

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 65/2006 (2006. gada 13. janvāris), ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 622/2003, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā ( 1 )

4

 

*

Komisijas Regula (Euratom) Nr. 66/2006 (2006. gada 16. janvāris), ar ko mazu daudzumu rūdu, izejmateriālu un īpašu skaldmateriālu pārvešanu atbrīvo no to noteikumu piemērošanas, kuri paredzēti nodaļā par piegādēm

6

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 67/2006 (2006. gada 16. janvāris), ar kuru groza kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 68/2006 (2006. gada 16. janvāris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2488/2000, ar ko paredz saglabāt līdzekļu iesaldēšanu attiecībā uz Miloševiča kungu un personām, kuras saistītas ar viņu

11

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 69/2006 (2006. gada 16. janvāris), ar ko nosaka Kopienas ražošanas cenas un Kopienas importa cenas neļķēm un rozēm, lai piemērotu režīmu, kas regulē dažu veidu ziedkopības produktu ievedumus ar izcelsmi Jordānijā

13

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 70/2006 (2006. gada 16. janvāris), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 71/2006 (2006. gada 16. janvāris), ar ko groza Regulā (EK) Nr. 9/2006 noteiktās eksporta kompensācijas par balto cukuru un neapstrādātu jēlcukuru

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 72/2006 (2006. gada 16. janvāris), ar ko groza Regulā (EK) Nr. 2132/2005 noteiktās eksporta kompensācijas attiecībā uz neapstrādātiem sīrupiem un dažiem citiem cukura nozares produktiem

19

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 5. janvāris), ar ko groza Padomes Direktīvas 88/407/EEK B pielikumu un Lēmuma 2004/639/EK II pielikumu attiecībā uz liellopu sugu mājdzīvnieku spermas importa nosacījumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 5840)  ( 1 )

21

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 11. janvāris), ar ko groza 2003. gada Pievienošanās akta V pielikuma A papildinājumu attiecībā uz dažiem Čehijas gaļas un piena nozares uzņēmumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 6052)  ( 1 )

33

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 16. janvāris), ar ko groza Lēmumu 2000/690/EK par Uzņēmumu politikas grupas izveidošanu, lai pagarinātu tā spēkā esības termiņu

36

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top