Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:342:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 342, 2005. gada 24. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 342

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 24. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2141/2005 (2005. gada 23. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2142/2005 (2005. gada 23. decembris), ar ko nosaka korektīvo summu kompensācijai par labību

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2143/2005 (2005. gada 23. decembris), ar ko nosaka iesala eksportam piemērojamās kompensācijas

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2144/2005 (2005. gada 23. decembris), ar ko nosaka kompensācijai par iesalu piemērojamu korekciju

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2145/2005 (2005. gada 23. decembris), ar ko nosaka kompensācijas, kuras piemērojamas labības un rīsa nozares produktiem, kurus piegādā Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumos

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2146/2005 (2005. gada 23. decembris), ar kuru nosaka ražošanas kompensāciju attiecībā uz balto cukuru, ko izmanto ķīmijas rūpniecībā, laikposmam no 2006. gada 1. līdz 31. janvārim

11

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2147/2005 (2005. gada 23. decembris), ar kuru nosaka eksporta kompensācijas par liellopu un teļa gaļu

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2148/2005 (2005. gada 23. decembris), ar ko nosaka 2006. gada pirmajā pusgadā dažiem piena un piena produktiem pieejamo daudzumu, atbilstīgi Kopienas atvērtajām kvotām, balstoties tikai uz importa atļaujām

16

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2149/2005 (2005. gada 23. decembris), ar ko nosaka samazinājuma koeficientus, kuri piemērojami ĀKK valstu izcelsmes banānu ievešanas atļauju pieteikumiem par 2006. gada janvāri un februāri

19

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2150/2005 (2005. gada 23. decembris), ar ko nosaka kopīgus noteikumus gaisa telpas elastīgai izmantošanai ( 1 )

20

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2151/2005 (2005. gada 23. decembris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Stabilizācijas un asociācijas nolīgumā paredzēto tarifu kvotu atvēršanai un pārvaldīšanai Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas izcelsmes cukura produktiem starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses

26

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2152/2005 (2005. gada 23. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 327/98, ar ko atver konkrētas tarifa kvotas rīsu un šķelto rīsu importam, kā arī paredz šo kvotu pārvaldību, kā arī Regulu (EK) Nr. 1549/2004, ar ko paredz atkāpes no Padomes Regulas (EK) Nr. 1785/2003 attiecībā uz rīsa importēšanas režīmu un nosaka īpašus pagaidu noteikumus basmati rīsu importēšanai

30

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2153/2005 (2005. gada 23. decembris) par atbalsta shēmu attiecībā uz olīveļļas privātu uzglabāšanu

39

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2154/2005 (2005. gada 23. decembris), ar ko papildina pielikumu Regulai (EK) Nr. 2400/96 par nosaukuma reģistrāciju “Aizsargātu cilmes vietu nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā” (“Sidra de Asturias”vai“Sidra d’Asturies”) [ACVN]

47

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2155/2005 (2005. gada 23. decembris), ar kuru groza specifikācijas elementus Regulas (EK) Nr. 1107/96 pielikumā sniegtajam cilmes vietas nosaukumam (Miel de sapin des Vosges) [ACVN]

49

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2156/2005 (2005. gada 23. decembris), ar kuru groza specifikācijas elementus Regulas (EK) Nr. 1107/96 pielikumā sniegtajam cilmes vietas nosaukumam (Siurana) [ACVN]

54

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2157/2005 (2005. gada 23. decembris), ar ko nosaka licences maksu, kas 2006. gadā piemērojama Kopienas kuģiem, kas zvejo Grenlandes ūdeņos

59

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2158/2005 (2005. gada 23. decembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000 attiecībā uz džutas un kokosšķiedru izstrādājumiem noteikto Kopienas tarifu kvotu režīma pagarināšanu

61

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2159/2005 (2005. gada 23. decembris), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2006. gada 1. janvāra

62

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2160/2005 (2005. gada 23. decembris), ar ko groza Regulā (EK) Nr. 1918/2005 noteiktās eksporta kompensācijas par balto cukuru un neapstrādātu jēlcukuru

65

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2161/2005 (2005. gada 23. decembris), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā

67

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2162/2005 (2005. gada 23. decembris), ar ko nosaka neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū

69

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2163/2005 (2005. gada 22. decembris), ar ko paredz noraidīt pieteikumus izvešanas atļauju saņemšanai attiecībā uz liellopu gaļas nozares produktiem

70

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2164/2005 (2005. gada 23. decembris), ar ko atļauj kuģiem, kuri peld ar Spānijas karogu, atsākt melno paltusu zveju NAFO zonā 3LMNO

71

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2003. gada 1. oktobris) par valsts atbalstu, ko Vācija ir sniegusi uzņēmumam Jahnke Stahlbau GmbH, Halle (izziņots ar dokumenta numuru K(2003) 3375)  ( 1 )

72

 

*

Komisijas Lēmums (2004. gada 1. decembris) par valsts atbalstu, ko Francija plāno piešķirt uzņēmumam Bull (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4514)  ( 1 )

81

 

*

Komisijas lēmums (2005. gada 21. decembris), ar kuru saskaņā ar Padomes Direktīvu 1999/105/EK pilnvaro dalībvalstis pieņemt lēmumus par garantijām attiecībā uz meža reproduktīvo materiālu no trešām valstīm (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 5485)

92

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 21. decembris), ar ko groza Lēmumu 93/195/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem un veterināro sertifikāciju reģistrētu zirgu atpakaļievešanai pēc pagaidu izvešanas skriešanās sacīkstēm, sacensībām un kultūras pasākumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 5496)

94

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 19. decembris) par maksājuma iekļaušanu cenā saistītās izmeklēšanas procedūras izbeigšana attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas nātrija ciklamāta importu

96

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 23. decembris) par Kopienas salīdzināšanas izmēģinājumu un pētījumu turpināšanu 2006. gadā ar Paeonia spp. un Geranium spp. pavairošanas materiālu, kas saskaņā ar Padomes Direktīvu 98/56/EK sākti 2005. gadā

99

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 23. decembris), ar ko groza Lēmumu 2003/526/EK par kontroles pasākumiem pret klasisko cūku mēri Vācijā un Slovākijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 5631)  ( 1 )

100

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 23. decembris) par Kopienas 2005. gadā sākto salīdzināšanas izmēģinājumu un pētījumu turpināšanu 2006. gadā attiecībā uz Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp. sēklām un pavairošanas materiālu, ieskaitot maisījumus, un attiecībā uz Asparagus officinalis, ņemot vērā Padomes Direktīvas 66/401/EEK un 2002/55/EK ( 1 )

103

 

 

Labojums

 

 

Labojums Komisijas 2005. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 2134/2005, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem ( OV L 340, 23.12.2005. )

104

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top