EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:327:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 327, 2005. gada 14. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 327

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 14. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2025/2005 (2005. gada 13. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2026/2005 (2005. gada 13. decembris), ar ko 2006. gadam un nākamajiem gadiem atver tarifa kvotas tādu preču ievešanai Kopienā, kas nāk no Turcijas un kas iegūtas tādu atsevišķu lauksaimniecības produktu pārstrādē, uz kuriem attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 3448/93

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2027/2005 (2005. gada 13. decembris) par tarifu kvotas atvēršanu 2006. gadam, lai ievestu Eiropas Kopienā noteiktas Islandē ražotas preces, kas iegūtas, pārstrādājot lauksaimniecības produktus, kuri minēti Padomes Regulā (EK) Nr. 3448/93

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2028/2005 (2005. gada 13. decembris), ar ko atklāj tarifa kvotu 2006. gadam dažu tādu lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtu Norvēģijas izcelsmes preču importam Eiropas Kopienā, uz ko attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 3448/93

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2029/2005 (2005. gada 13. decembris), ar ko atver tarifu kvotas 2006. gadam dažu tādu Norvēģijas izcelsmes preču ievedumiem Eiropas Kopienā, kuras iegūtas, pārstrādājot lauksaimniecības produktus, uz ko attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 3448/93

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2030/2005 (2005. gada 13. decembris), ar ko atver tarifa kvotu 2006. gadam, kas piemērojama atsevišķu Norvēģijas izcelsmes preču importam Eiropas Kopienā, kuras iegūst, pārstrādājot Padomes Regulā (EK) Nr. 3448/93 minētos lauksaimniecības produktus

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2031/2005 (2005. gada 12. decembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kas peld ar Spānijas karogu, zvejot beriksas ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X un XII zonā (Kopienas ūdeņi un starptautiskie ūdeņi)

15

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2032/2005 (2005. gada 12. decembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Spānijas karogu, zvejot melnās matastes ICES V, VI, VII un XII zonā (Kopienas ūdeņi un starptautiskie ūdeņi)

17

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Informācija par Francijas Republikas un Ungārijas Republikas deklarācijām, kurās atzīta Tiesas jurisdikcija prejudiciālu nolēmumu pieņemšanā par aktiem, kas minēti Līguma par Eiropas Savienību 35. pantā

19

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 12. decembris), ar ko groza Lēmumus 2004/695/EK un 2004/840/EK par atsevišķām dalībvalstīm paredzētā Kopienas finansiālā ieguldījuma pārdali attiecībā uz to programmām dzīvnieku slimību izskaušanai un pārraudzībai un zoonožu profilakses kontrolei 2005. gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4792)

20

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2005/888/KĀDP (2005. gada 12. decembris) par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, kuras tur aizdomās par līdzdalību bijušā Libānas premjerministra Rafiq Hariri slepkavībā

26

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2005/889/KĀDP (2005. gada 12. decembris) par Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas izveidi Rafas šķērsošanas punktā (ES RPM Rafa)

28

 

*

Padomes Lēmums 2005/890/KĀDP (2005. gada 12. decembris), ar ko īsteno Kopējo nostāju 2004/179/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Moldovas Republikas Piedņestras apgabala vadību

33

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top