EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:323:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 323, 2005. gada 09. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 323

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 9. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/68/EK (2005. gada 16. novembris) par pārapdrošināšanu un Padomes Direktīvu 73/239/EEK un 92/49/EEK grozījumiem, kā arī Direktīvu 98/78/EK un 2002/83/EK grozījumiem (1)

1

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/69/EK (2005. gada 16. novembris), ar ko divdesmit septīto reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži pildeļļās un riepās)

51

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/75/EK (2005. gada 16. novembris) par labojumiem Direktīvā 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru

55

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Eiropas Parlaments un Padome

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikums (2005. gada 16. novembris) par filmu mantojumu un ar to saistīto industriālo darbību konkurētspēju

57

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top