EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:307:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 307, 2005. gada 25. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 307

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 25. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1912/2005 (2005. gada 23. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 527/2003, ar ko atļauj piedāvāt un piegādāt tiešam patēriņam pārtikā dažus no Argentīnas ievestus vīnus, kuru gatavošanā, iespējams, izmantoti Regulā (EK) Nr. 1493/1999 neparedzēti vīndarības procesi

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1913/2005 (2005. gada 23. novembris), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2759/75, Regulu (EEK) Nr. 2771/75, Regulu (EEK) Nr. 2777/75, Regulu (EK) Nr. 1254/1999, Regulu (EK) Nr. 1255/1999 un Regulu (EK) Nr. 2529/2001 attiecībā uz tirgus ārkārtas atbalsta pasākumiem

2

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1914/2005 (2005. gada 24. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1915/2005 (2005. gada 24. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1982/2004 attiecībā uz daudzuma un preču aprakstu reģistrēšanas vienkāršošanu konkrētai preču apritei

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1916/2005 (2005. gada 24. novembris), ar kuru groza Padomes Regulas (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem II pielikumu

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1917/2005 (2005. gada 24. novembris), ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasēm cukura nozarē, ko piemēro no 2005. gada 25. novembra

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1918/2005 (2005. gada 24. novembris), ar kuru nosaka eksporta kompensācijas, kas piemērojamas baltajam cukuram un jēlcukuram bez turpmākas apstrādes

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1919/2005 (2005. gada 24. novembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas attiecībā uz turpmāk neapstrādātiem sīrupiem un dažiem citiem cukura nozares produktiem

16

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1920/2005 (2005. gada 24. novembris), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par baltā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm 13. konkursa daļā, ko izsludina saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 1138/2005

19

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1921/2005 (2005. gada 24. novembris), ar ko nosaka piena un piena produktu eksporta kompensācijas

20

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1922/2005 (2005. gada 24. novembris), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju sviestam saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004

28

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1923/2005 (2005. gada 24. novembris), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par sauso vājpienu saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 582/2004

30

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1924/2005 (2005. gada 24. novembris), ar ko nosaka mājputnu gaļas eksporta kompensācijas, kuras piemēro no 2005. gada 25. novembra

31

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1925/2005 (2005. gada 24. novembris), ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

33

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1926/2005 (2005. gada 24. novembris), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas olām un olu dzeltenumiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

37

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1927/2005 (2005. gada 24. novembris), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

39

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1928/2005 (2005. gada 24. novembris), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

42

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1929/2005 (2005. gada 24. novembris), ar ko nosaka galīgo kompensācijas likmi un procentus B sistēmas izvešanas atļauju piešķiršanai augļu un dārzeņu nozarē (tomātiem, apelsīniem, citroniem, galda vīnogām un āboliem)

44

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1930/2005 (2005. gada 24. novembris) par izvešanas atļauju izdošanu vīna nozarē

46

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1931/2005 (2005. gada 24. novembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par dzīvnieku barības maisījumu uz labības bāzes

47

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1932/2005 (2005. gada 24. novembris), ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 1809/2005 paredzētajā konkursā

49

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1933/2005 (2005. gada 24. novembris) par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 1058/2005 minētajā konkursā

50

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1934/2005 (2005. gada 24. novembris) par iesniegtajiem piedāvājumiem auzu eksportam Regulā (EK) Nr. 1438/2005 paredzētajā konkursā

51

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1935/2005 (2005. gada 24. novembris), ar ko nosaka parasto kviešu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1059/2005 minētajā konkursā

52

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 22. novembris), ar kuru groza Lēmumu 2001/671/EK, ar ko izpilda Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz jumtu un jumtu segumu ārējās ugunsizturības klasifikāciju (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4437)  ( 1 )

53

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes vienotā rīcība 2005/824/KĀDP (2005. gada 24. novembris) par Eiropas Policijas misiju Bosnijā un Hercegovinā (BiH)

55

 

*

Padomes vienotā rīcība 2005/825/KĀDP (2005. gada 24. novembris), ar ko groza pilnvaras Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Bosnijā un Hercegovinā

59

 

*

Padomes vienotā rīcība 2005/826/KĀDP (2005. gada 24. novembris) par ES policijas konsultatīvās grupas (EUPAT) izveidi Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā (FYROM)

61

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top