Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:295:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 295, 2005. gada 11. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 295

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 11. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1826/2005 (2005. gada 10. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1827/2005 (2005. gada 10. novembris), ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasēm cukura nozarē, ko piemēro no 2005. gada 11. novembra

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1828/2005 (2005. gada 10. novembris), ar kuru nosaka eksporta kompensācijas, kas piemērojamas baltajam cukuram un jēlcukuram bez turpmākas apstrādes

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1829/2005 (2005. gada 10. novembris), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par baltā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm 12. konkursa daļā, ko izsludina saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 1138/2005

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1830/2005 (2005. gada 10. novembris), ar ko nosaka neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1831/2005 (2005. gada 10. novembris) par sertifikātu piešķiršanu augstas kvalitātes svaigas, dzesinātas, saldētas liellopu gaļas importam

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1832/2005 (2005. gada 10. novembris), ar ko nosaka piena un piena produktu eksporta kompensācijas

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1833/2005 (2005. gada 10. novembris), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju sviestam saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004

18

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1834/2005 (2005. gada 10. novembris), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par sauso vājpienu saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 582/2004

20

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1835/2005 (2005. gada 10. novembris), ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

21

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1836/2005 (2005. gada 10. novembris), ar kuru groza kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

25

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1837/2005 (2005. gada 10. novembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

27

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1838/2005 (2005. gada 10. novembris), ar ko nosaka ražošanas kompensācijas labības nozarēs

30

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1839/2005 (2005. gada 10. novembris), ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

31

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1840/2005 (2005. gada 10. novembris) par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 1058/2005 minētajā konkursā

33

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1841/2005 (2005. gada 10. novembris), ar ko nosaka parasto kviešu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1059/2005 minētajā konkursā

34

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1842/2005 (2005. gada 10. novembris) par iesniegtajiem piedāvājumiem kukurūzas ievešanai Regulā (EK) Nr. 1808/2005 paredzētajā konkursā

35

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1843/2005 (2005. gada 10. novembris) par iesniegtajiem piedāvājumiem kukurūzas ievešanai Regulā (EK) Nr. 1809/2005 paredzētajā konkursā

36

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 6. jūnijs) par Zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Brazīlijas Federatīvo Republiku

37

Nolīgums starp Brazīlijas Federatīvo Republiku un Eiropas Kopienu par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā

38

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 3. maijs) par Vācijas paredzētajiem atbalsta nosacījumiem komunālās ekonomiskās infrastruktūras izveidošanai saskaņā ar kopējā uzdevuma “Reģionālās ekonomiskās struktūras uzlabošana” Ietvara plāna II daļas 7. punktu – Uzņēmējdarbības, tehnoloģisko un dibināšanas centru izveide vai attīstība, lai nodrošinātu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem telpas un komunālos pakalpojumus, 2004.–2006. (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1315)  ( 1 )

44

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 14. oktobris), ar ko groza Lēmumus 2001/689/EK, 2002/231/EK un 2002/272/EK, lai pagarinātu ekoloģisko kritēriju spēkā esamības termiņu Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai dažiem ražojumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4102)  ( 1 )

51

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Lēmums 2005/784/KĀDP (2005. gada 7. novembris), ar ko pagarina un groza Lēmumu 1999/730/KĀDP saistībā ar Eiropas Savienības ieguldījumu kājnieku ieroču un vieglo ieroču destabilizējošas uzkrāšanas un izplatīšanas apkarošanā Kambodžā

53

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top