Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:279:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 279, 2005. gada 22. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 279

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 22. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1734/2005 (2005. gada 17. oktobris), ar ko atceļ Padomju Regulu Nr. 6/66/Euratom, Nr. 121/66/EEK, Padomju Regulu Nr. 7/66/Euratom, 122/66/EEK un Padomju Regulu Nr. 174/65/EEK, 14/65/Euratom

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1735/2005 (2005. gada 21. oktobris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1736/2005 (2005. gada 21. oktobris), ar ko izsludina konkursu par tāda vīna spirta pārdošanu, kuru paredzēts izmantot Kopienā kā bioetanolu

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1737/2005 (2005. gada 21. oktobris) par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1726/1999 attiecībā uz informācijas par darbaspēka izmaksām noteikšanu un iesūtīšanu ( 1 )

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1738/2005 (2005. gada 21. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1916/2000 attiecībā uz informācijas par izpeļņas struktūru definēšanu un nosūtīšanu ( 1 )

32

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1739/2005 (2005. gada 21. oktobris), ar kuru nosaka dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz cirka dzīvnieku pārvietošanu starp dalībvalstīm ( 1 )

47

 

*

Komisijas Direktīva 2005/72/EK (2005. gada 21. oktobris), ar kuru groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai iekļautu kā aktīvās vielas hlorpirifosu, hlorpirifosmetilu, mankocebu, manebu un metiramu ( 1 )

63

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (2005. gada 14. oktobris), ar ko ieceļ Eiropas Kopienu Tiesas ģenerāladvokātu

70

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 19. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2003/858/EK attiecībā uz to teritoriju sarakstu, no kurām atļauts Eiropas Kopienā (EK) ievest audzēšanai paredzētas dažu sugu dzīvas zivis, to ikrus un gametas (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 3964)  ( 1 )

71

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 19. oktobris), ar ko ļauj dalībvalstīm pagarināt termiņu pagaidu atļaujām, kas piešķirtas par jaunajām aktīvajām vielām boskalīdu, indoksakarbu, spinosadu un kodolu poliedrozes vīrusu Spodoptera exigua (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4002)  ( 1 )

73

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 21. oktobris), ar ko nosaka profilakses prasības attiecībā uz A tipa H5N1 apakštipa gripas vīrusa izraisītu ļoti patogēno putnu gripu pret slimību uzņēmīgiem putniem, kas tiek turēti dalībvalstu zooloģiskajos dārzos (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4197)  ( 1 )

75

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 21. oktobris), ar kuru groza Lēmumu 2005/734/EK, ar ko nosaka biodrošības pasākumus, lai mazinātu risku, ka ļoti patogēno putnu gripu, ko izraisa A tipa H5N1 apakštipa gripas vīruss, no savvaļas putniem varētu pārnest uz mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem, un ar ko paredz agrīnas konstatācijas sistēmu īpaši apdraudētos apgabalos (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4199)  ( 1 )

79

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top