Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:274:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 274, 2005. gada 20. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 274

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 20. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1706/2005 (2005. gada 19. oktobris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1707/2005 (2005. gada 18. oktobris), ar ko izveido vienības vērtības konkrētu ātrbojīgu preču muitas vērtības noteikšanai

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1708/2005 (2005. gada 19. oktobris), ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz kopējo indeksu atsauces periodu saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2214/96 ( 1 )

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1709/2005 (2005. gada 19. oktobris), ar ko nosaka 2004./2005. tirdzniecības gadam paredzamo olīveļļas produkcijas daudzumu un ražošanas atbalsta summu par vienību, ko var izmaksāt avansā

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1710/2005 (2005. gada 19. oktobris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2138/97, ar ko nosaka homogēno olīveļļas ražošanas zonu robežas

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1711/2005 (2005. gada 19. oktobris), ar ko nosaka olīvu un eļļas guvumu 2004./2005. tirdzniecības gadam

57

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1712/2005 (2005. gada 19. oktobris), ar ko groza eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

75

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1713/2005 (2005. gada 19. oktobris), ar ko paredz noraidīt izvešanas atļauju pieteikumus noteiktiem labības pārstrādes produktiem

77

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1714/2005 (2005. gada 19. oktobris), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas olām un olu dzeltenumiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

78

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1715/2005 (2005. gada 19. oktobris), ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

80

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1716/2005 (2005. gada 19. oktobris), ar ko nosaka olu eksporta kompensācijas, kuras piemēro no 2005. gada 20. oktobra

82

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1717/2005 (2005. gada 19. oktobris), ar ko nosaka mājputnu gaļas eksporta kompensācijas, kuras piemēro no 2005. gada 20. oktobrā

84

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1718/2005 (2005. gada 19. oktobris), ar kuru groza kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem graudaugu un rīsu nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

86

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 7. jūnijs), ar ko atceļ Lēmumu 2005/136/EK par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu Nīderlandē

89

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 20. septembris) par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu Portugālē

91

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 17. oktobris), ar ko nosaka papildu prasības putnu gripas uzraudzībai attiecībā uz savvaļas putniem (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 3877)  ( 1 )

93

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 17. oktobris), ar ko apstiprina programmas, ar kurām dalībvalstīs īsteno putnu gripas izplatības gadījumu izpēti mājputnu un savvaļas putnu vidū 2005. gadā, un ar ko nosaka ziņošanas principus un noteikumus, saskaņā ar kuriem var pretendēt uz Kopienas finanšu ieguldījumu minēto programmu īstenošanas izmaksu segšanā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 3920)  ( 1 )

95

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 19. oktobris) par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz aizdomām par augsti patogēnu putnu gripu Turcijā un par Lēmuma 2005/705/EK atcelšanu (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4135)  ( 1 )

102

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 19. oktobris), ar ko nosaka biodrošības pasākumus, lai mazinātu risku, ka ļoti patogēno putnu gripu, ko izraisa A tipa H5N1 apakštipa gripas vīruss, no savvaļas putniem varētu pārnest uz mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem, un ar ko paredz agrīnas konstatācijas sistēmu īpaši apdraudētos apgabalos (izziņots ar dokument numru K(2005) 4163  ( 1 )

105

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top