EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:203:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 203, 2005. gada 04. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 203

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 4. augusts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1280/2005 (2005. gada 3. augusts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1281/2005 (2005. gada 3. augusts) par zvejas licenču pārzināšanu un tajās ietveramo informācijas minimumu

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1282/2005 (2005. gada 3. augusts), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2000, lai ņemtu vērā Komisijas Regulu (EK) Nr. 1789/2003 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1810/2004, ar kurām groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1283/2005 (2005. gada 3. augusts), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EK) Nr. 866/2004 par režīmu saskaņā ar Pievienošanās akta protokola Nr. 10 2. pantu

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1284/2005 (2005. gada 3. augusts) par cukurniedru cukura importa atļauju izsniegšanu saskaņā ar atsevišķām tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1285/2005 (2005. gada 3. augusts), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1286/2005 (2005. gada 3. augusts), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1210/2003 par konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku

17

 

 

Tiesa

 

*

Eiropas Kopienu Tiesas Reglamenta grozījumi

19

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 29. jūlijs), ar ko ieceļ amatā četrus Eiropas Zāļu aģentūras (EMEA) valdes locekļus

22

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 1255/2005 (2005. gada 29. jūlija), ar ko nosaka apmēru kādā var pieņemt 2005. gada jūlijā iesniegtos importa atļauju pieteikumus dažiem piena produktiem, atbilstīgi dažām Regulas (EK) Nr. 2535/2001 atvērtajām tarifu kvotām ( OV L 200, 2005. gada 30. jūlijs )

23

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top