Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:187:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 187, 2005. gada 19. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 187

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 19. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1152/2005 (2005. gada 18. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1153/2005 (2005. gada 18. jūlijs), ar ko sāk tāda vīna spirta pārdošanu vairāksolīšanā, kuru paredzēts izmantot Kopienā kā bioetanolu

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1154/2005 (2005. gada 18. jūlijs), ar ko pielāgo kodus un apzīmējumu dažiem produktiem, kuri minēti I pielikumā Padomes Regulā (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1155/2005 (2005. gada 18. jūlijs), ar kuru groza un labo Komisijas Regulu (EK) Nr. 1419/2004 par to daudzgadu finansēšanas līgumu un gada finansēšanas līgumu piemērošanas turpināšanu, kas noslēgti starp Eiropas Komisiju, kura pārstāv Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Čehiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju, Slovākiju, Slovēniju un Ungāriju, no otras puses, un par konkrētām atkāpēm no daudzgadu finansēšanas līgumiem un Padomes Regulām (EK) Nr. 1266/1999 un (EK) Nr. 2222/2000

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1156/2005 (2005. gada 18. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kas peld ar Spānijas karogu, zvejot strupdeguna garastes VIII, IX, X, XII un XIV zonā (Kopienas ūdeņi un starptautiskie ūdeņi)

16

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1157/2005 (2005. gada 18. jūlijs), ar ko nosaka Kopienas ražošanas cenas un Kopienas importa cenas neļķēm un rozēm, lai piemērotu režīmu, kas regulē dažu veidu ziedkopības produktu ievedumus ar izcelsmi Jordānijā

18

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 12. jūlijs), ar ko Lēmumu 1999/70/EK par dalībvalstu centrālo banku ārējiem revidentiem groza attiecībā uz De Nederlandsche Bank ārējo revidentu

20

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 11. jūlijs) par radiofrekvenču saskaņotu lietošanu 5 GHz frekvenču joslā bezvadu pieejas sistēmu, tostarp bezvadu lokālo tīklu (WAS/RLAN) ieviešanai (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2467)  ( 1 )

22

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 13. jūlijs), ar kuru attiecībā uz kompetentās iestādes noteikšanu un veselības sertifikāta paraugu groza Lēmumu 96/609/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Kotdivuāras izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu ievešanu (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2584)  ( 1 )

25

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 14. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2004/292/EK par TRACES sistēmas ieviešanu, un ar ko groza Lēmumu 92/486/EEK (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2663)  ( 1 )

29

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top