Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:185:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 185, 2005. gada 16. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 185

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 16. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1137/2005 (2005. gada 15. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1138/2005 (2005. gada 15. jūlijs) par atklātu pastāvīgo konkursu 2005./2006. tirdzniecības gadam, lai noteiktu eksporta nodevas un/vai kompensācijas baltajam cukuram

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1139/2005 (2005. gada 15. jūlijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1140/2005 (2005. gada 15. jūlijs), ar kuru nosaka sviesta pārdošanas minimālās cenas 167. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1141/2005 (2005. gada 15. jūlijs), ar kuru attiecībā uz 167. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, nosaka maksimālās summas atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1142/2005 (2005. gada 15. jūlijs), ar kuru nosaka attiecībā uz iebiezinātu sviestu paredzētā atbalsta maksimālo summu 339. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EEK) Nr. 429/90

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1143/2005 (2005. gada 15. jūlijs), ar kuru nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu attiecībā uz 23. atsevišķo konkursa uzaicinājumu, kas izsludināts saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2771/1999 minēto pastāvīgo konkursu

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1144/2005 (2005. gada 15. jūlijs), ar ko nosaka vājpiena pulvera minimālo pārdošanas cenu 22. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas izplatīts saskaņā ar spēkā esošajiem konkursu izziņošanas noteikumiem (EK) Nr. 214/2001

16

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1145/2005 (2005. gada 15. jūlijs), ar kuru tiek apturēti sviesta iepirkumi dažās dalībvalstīs

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1146/2005 (2005. gada 15. jūlijs), ar kuru nosaka minimālo sausā vājpiena pārdošanas cenu 86. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2799/1999

18

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1147/2005 (2005. gada 15. jūlijs), ar ko aizliedz Ziemeļjūrā un Skagerakā zvejot tūbītes ar atsevišķiem zvejas rīkiem

19

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1148/2005 (2005. gada 15. jūlijs), ar kuru groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos, attiecībā uz penetamātu ( 1 )

20

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1149/2005 (2005. gada 15. jūlijs) par ķiploku ievešanas atļauju izdošanu attiecībā uz ceturksni, kas sākas 2005. gada 1. septembri un ilgst līdz 30. novembrim

22

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1150/2005 (2005. gada 15. jūlijs), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2005. gada 16. jūlija

24

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1151/2005 (2005. gada 15. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2505/96 par autonomu Kopienas tarifa kvotu atklāšanu atsevišķiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem un to pārvaldi

27

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 12. jūlijs), ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Apvienotās Karalistes

30

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 12. jūlijs), ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekli no Apvienotās Karalistes

31

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 12. jūlijs), ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Vācijas

32

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 14. jūnijs) par Eiropas Atomenerģijas kopienas pievienošanos “Kopējai lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas pārvaldības konvencijai” (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1729)

33

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļu

 

*

Padomes Lēmums 2005/511/TI (2005. gada 12. jūlijs) par euro aizsardzību pret viltošanu, norīkojot Eiropolu par centrālo biroju euro viltošanas apkarošanai

35

 

 

Labojums

 

 

Labojums Komisijas 2005. gada 13. jūlija Regulā (EK) Nr. 1098/2005, ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas olām un olu dzeltenumiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums ( OV L 183, 14.7.2005 )

37

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top