EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:183:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 183, 2005. gada 14. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 183

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 14. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1095/2005 (2005. gada 12. jūlijs), ar kuru piemēro galīgo antidempinga maksājumu attiecībā uz Vjetnamas izcelsmes velosipēdu importu un groza Regulu (EK) Nr. 1524/2000, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu attiecībā uz tādu velosipēdu importu, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1096/2005 (2005. gada 13. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

37

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1097/2005 (2005. gada 12. jūlijs), ar ko izveido vienības vērtības konkrētu ātrbojīgu preču muitas vērtības noteikšanai

39

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1098/2005 (2005. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas olām un olu dzeltenumiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

45

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1099/2005 (2005. gada 13. jūlijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību ( 1 )

47

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1100/2005 (2005. gada 13. jūlijs), ar ko 2005./2006. tirdzniecības gadam nosaka minimālo cenu, kas maksājama ražotājiem par žāvētām vīģēm, kā arī apjomu ražošanas atbalstam par žāvētām vīģēm

63

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1101/2005 (2005. gada 13. jūlijs), ar ko 2005./2006. tirdzniecības gadam nosaka atbalsta summu par bumbieriem, kas paredzēti pārstrādei

64

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1102/2005 (2005. gada 13. jūlijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000, lai ņemtu vērā grozījumus Padomes Regulā (EKK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

65

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1103/2005 (2005. gada 13. jūlijs) par Ēģiptes izcelsmes rīsu ievešanas atļaujas pieteikumiem saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 955/2005 noteikto tarifu kvotu 2005. gadam

67

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1104/2005 (2005. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka samazinājuma koeficientu, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 2375/2002 un kuru jāpiemēro parastiem kviešiem, izņemot augstākās kvalitātes kviešus, III tarifu apakškvotas ietvaros

68

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1105/2005 (2005. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka olu eksporta kompensācijas, kuras piemēro no 2005. gada 14. jūlijs

69

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1106/2005 (2005. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka mājputnu gaļas eksporta kompensācijas, kuras piemēro no 2005. gada 14. jūlijā

71

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1107/2005 (2005. gada 13. jūlijs) par cukurniedru cukura importa atļauju izsniegšanu saskaņā ar atsevišķām tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

73

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1108/2005 (2005. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

76

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1109/2005 (2005. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū

78

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1110/2005 (2005. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas liellopu gaļas nozarē

79

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 12. jūlijs), ar kuru attiecībā uz kompetentās iestādes noteikšanu un veselības sertifikāta paraugu groza Lēmumu 97/757/EK, ar ko nosaka īpašus nosacījumus, kas reglamentē tādu zvejniecības un akvakultūras produktu importu, kuru izcelsme ir Madagaskarā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2513)  ( 1 )

84

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 12. jūlijs), ar kuru groza Lēmumu 2002/472/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus attiecībā uz zvejniecības produktu importu no Bulgārijas Republikas (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2454)  ( 1 )

88

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 12. jūlijs), ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Alžīrijas izcelsmes zvejniecības produktu importu (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2533)  ( 1 )

92

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 12. jūlijs), ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē zvejniecības produktu importu no Bahamu salām (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2518)  ( 1 )

99

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 12. jūlijs), ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē zvejniecības produktu importu no Grenādas (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2545)  ( 1 )

104

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 12. jūlijs), ar kuru attiecībā uz Alžīriju, Bahamu salām un Grenādu groza Lēmumu 97/296/EK, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, no kurām ir atļauts ievest zvejniecības produktus, kas paredzēti lietošanai pārtikā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2551)  ( 1 )

109

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top