Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:172:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 172, 2005. gada 05. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 172

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 5. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1039/2005 (2005. gada 21. jūnijs), ar ko Regulu (EEK) Nr. 1907/90 groza attiecībā uz olu marķēšanu

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1040/2005 (2005. gada 4. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

2

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1041/2005 (2005. gada 29. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi ( 1 )

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1042/2005 (2005. gada 29. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2869/95 par maksām, kas jāmaksā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes un dizainparaugi) ( 1 )

22

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1043/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, kurus eksportē tādu preču veidā, kas nav ietvertas Līguma I Pielikumā, un šadu kompensāciju apjomu noteikšanas kritērijus

24

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1044/2005 (2005. gada 4. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2808/98 attiecībā uz maiņas kursa noteicošo dienu atbalsta shēmām, uz kurām attiecas Regula (EK) Nr. 1782/2003, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1973/2004

76

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1045/2005 (2005. gada 4. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2760/98 par pārrobežu sadarbības programmas īstenošanu PHARE programmas ietvaros

78

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1046/2005 (2005. gada 4. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 958/2003, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Lēmumu 2003/286/EK attiecībā uz koncesijām Kopienas tarifa kvotu veidā dažiem labības produktiem, kuru izcelsme ir Bulgārijas Republikā, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2809/2000

79

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1047/2005 (2005. gada 4. jūlijs), ar ko nosaka Kopienas ražošanas cenas un Kopienas importa cenas neļķēm un rozēm, lai piemērotu režīmu, kas regulē dažu veidu ziedkopības produktu ievedumus ar izcelsmi Jordānijā

81

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Lēmums 2005/481/KĀDP (2005. gada 13. jūnijs), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ukrainu par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai

83

Nolīgums starp Ukrainu un Eiropas Savienību par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai

84

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top