EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:118:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 118, 2005. gada 05. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 118

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 5. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 699/2005 (2005. gada 4. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 700/2005 (2005. gada 4. maijs) par cukurniedru cukura importa atļauju izsniegšanu saskaņā ar atsevišķām tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 701/2005 (2005. gada 4. maijs), ar ko nosaka, cik lielā mērā var izpildīt importa tiesību pieprasījumus, kuri iesniegti 2005. gada aprīlī attiecībā uz alpīno un kalnu šķirņu buļļiem, govīm un telēm, kas nav paredzētas nokaušanai

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 702/2005 (2005. gada 3. maijs), ar ko izveido vienības vērtības konkrētu ātrbojīgu preču muitas vērtības noteikšanai

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 703/2005 (2005. gada 4. maijs), ar ko nosaka kompensācijas atbalstu 2004. gadā Kopienā ražotiem un realizētiem banāniem un avansa maksājumu vienības vērtību attiecībā uz 2005. gadu

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 704/2005 (2005. gada 4. maijs), ar kuru groza specifikācijas elementus cilmes vietas nosaukumam, kas sniegts Regulas (EK) Nr. 1107/96 pielikumā (Mel de Barroso) (ACVN)

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 705/2005 (2005. gada 4. maijs), ar ko groza vai atceļ dažas regulas par preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

18

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 706/2005 (2005. gada 4. maijs), ar kuru tiek apturēti sviesta iepirkumi dažās dalībvalstīs

25

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 26. aprīlis), ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus un ar tiem saistītās novērtēšanas un pārbaudes prasības Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai eļļošanas līdzekļiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1372)  ( 1 )

26

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 29. aprīlis), ar kuru groza Lēmumu 1999/659/EK, ar ko nosaka Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļas lauku attīstības pasākumu asignējumu paredzamo sadalījumu dalībvalstīm laikposmā no 2000. līdz 2006. gadam (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1320)

35

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 2. maijs), ar ko apstiprina plānu Āfrikas cūku mēra apkarošanai savvaļas cūku populācijā Sardīnijā, Itālijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1255)  ( 1 )

37

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 2. maijs) par dzīvnieku veselības aizsardzības pasākumiem pret Āfrikas cūku mēri Sardīnijā, Itālijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1321)  ( 1 )

39

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Lēmums 2005/364/KĀDP (2005. gada 12. aprīlis), kas attiecas uz Eiropas Savienības un Rumānijas nolīguma slēgšanu par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai

47

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Rumāniju par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai

48

 

*

Padomes Lēmums 2005/365/KĀDP (2005. gada 14. aprīlis) par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Bulgārijas Republiku par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai

52

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Bulgārijas Republiku par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai

53

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top