EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:075:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 75, 2005. gada 22. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 75

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 22. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 457/2005 (2005. gada 21. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 458/2005 (2005. gada 21. marts) par pastāvīga konkursa atvēršanu Čehijas intervences aģentūras rīcībā esošu parasto kviešu eksportam

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 459/2005 (2005. gada 21. marts) par pastāvīga konkursa atvēršanu Austrijas intervences aģentūras rīcībā esošu parasto kviešu eksportam

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 460/2005 (2005. gada 21. marts) par pastāvīga konkursa atvēršanu Ungārijas intervences aģentūras rīcībā esošu parasto kviešu eksportam

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 461/2005 (2005. gada 21. marts) par pastāvīga konkursa atvēršanu Polijas intervences aģentūras rīcībā esošu parasto kviešu eksportam

21

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 462/2005 (2005. gada 21. marts) par pastāvīga konkursa atvēršanu Vācijas intervences aģentūras rīcībā esošu miežu eksportam

27

 

*

Komisijas Direktīva 2005/26/EK (2005. gada 21. marts), ar ko izveido to pārtikas sastāvdaļu vai vielu pagaidu sarakstu, kuras svītro no Direktīvas 2000/13/EK IIIa pielikuma ( 1 )

33

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 3. marts) attiecībā uz Nolīguma slēgšanu starp Eiropas Kopienu un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par pieeju tirgum

35

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdību par pieeju tirgum

37

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 18. marts) saistībā ar speciālu Kopienas finanšu palīdzību attiecībā uz uzraudzības programmu kampilobaktērijām broileros, ko Zviedrija iesniegusi 2005. gadam (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 759)

40

 

*

Komisijas Lēmums (2004. gada 20. oktobris) par valsts atbalstu Nr. C 40/02 (ex N 513/01) Hellenic Shipyards ΑΕ (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 3919)  ( 1 )

44

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 3. marts) par izmeklēšanas uzsākšanu, kas paredzēta Padomes Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 3. punktā par Kopienas aviosabiedrību piekļuvi Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 577)  ( 1 )

53

 

*

Kopienas–Šveices iekšzemes transporta komitejas Lēmums Nr. 1/2004 (2004. gada 22. jūnijs) attiecībā uz Šveicē piemērojamo nodevu sistēmu par transporta līdzekļiem no 2005. gada 1. janvāra līdz Lotšbergas bāzes tuneļa atvēršanai, bet ne vēlāk kā līdz 2008. gada 1. janvārim

58

 

*

Kopienas–Šveices iekšzemes transporta komitejas Lēmums Nr. 2/2004 (2004. gada 22. jūnijs), ar ko groza Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas vienošanās par preču un pasažieru pārvadāšanu pa dzelzceļu un autoceļiem 1. pielikumu

60

 

*

Lēmums Nr. 31/2005, ko pieņem Apvienotā komiteja, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Kopienas un Amerikas Savienoto Valstu Nolīgumu par savstarpējo atzīšanu (2005. gada 14. februāris) saistībā ar Atbilstības novērtēšanas iestādes pievienošanu sarakstam, kas iekļauts nozaru pielikumā par telekomunikāciju iekārtām

65

 

*

Komisijas ieteikums (2005. gada 11. marts) par Eiropas pētnieku hartu un par Uzvedības kodeksu pētnieku pieņemšanai darbā ( 1 )

67

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top