Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:069:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 69, 2005. gada 16. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 69

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 16. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 424/2005 (2005. gada 15. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 425/2005 (2005. gada 15. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 998/2003 attiecībā uz valstu un teritoriju sarakstu ( 1 )

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 426/2005 (2005. gada 15. marts), ar ko piemēro antidempinga pagaidu maksājumu dažu apstrādātu apģērbā izmantojamu poliestera pavedienu audumu veidu importu ar izcelsmi Ķīnas Tautas Republikā

6

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 427/2005 (2005. gada 15. marts), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2005. gada 16. marts

34

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2005/215/EK:
Padomes Lēmums (2005. gada 17. februāris), ar ko ieceļ desmit Reģionu komitejas locekļus un sešus komitejas locekļa aizstājējus no Francijas

37

 

 

Komisija

 

*

2005/216/EK:
Komisijas Lēmums (2005. gada 9. marts), ar ko groza Lēmumu 2003/828/EK attiecībā uz atbrīvojumiem no izvešanas aizlieguma dzīvnieku iekšzemes pārvadājumos (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 544)
 ( 1 )

39

 

*

2005/217/EK:
Komisijas Lēmums (2005. gada 9. marts), ar ko pieņem dzīvnieku veselības nosacījumus un veterinārās sertifikācijas prasības attiecībā uz liellopu embriju ievešanu Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 543)
 ( 1 )

41

 

*

2005/218/EK:
Komisijas Lēmums (2005. gada 11. marts), ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Saūda Arābijas izcelsmes zvejniecības produktu importu (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 563)
 ( 1 )

50

 

*

2005/219/EK:
Komisijas Lēmums (2005. gada 11. marts), ar kuru groza Lēmumu 97/296/EK, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, no kurām atļauts ievest zvejniecības produktus, kas paredzēti lietošanai pārtikā, attiecībā uz Saūda Arābiju (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 564)
 ( 1 )

55

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2005/220/KĀDP (2005. gada 14. marts), ar ko atjaunina Kopējo nostāju 2001/931/KĀDP par īpašu pasākumu piemērošanu, lai apkarotu terorismu, un atceļ Kopējo nostāju 2004/500/KĀDP

59

 

*

Padomes Lēmums 2005/221/KĀDP (2005. gada 14. marts), ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru atceļ Lēmumu 2004/306/EK

64

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļu

 

*

Padomes Pamatlēmums 2005/222/TI (2005. gada 24. februāris) par uzbrukumiem informācijas sistēmām

67

 

 

Labojums

 

 

Labojums Komisijas Regulai (EK) Nr. 398/2005 (2005. gada 10. marts), ar ko nosaka neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū ( OV L 65, 11.3.2005 )

72

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top