EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:063:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 63, 2005. gada 10. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 63

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 10. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 390/2005 (2005. gada 7. marts), ar ko izbeidz daļējo starpposma pārskatu par antidempinga pasākumiem attiecībā uz polietilēntereftalāta (PET) lokšņu importu, kura izcelsme, cita starpā, ir Indijā

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 391/2005 (2005. gada 9. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 392/2005 (2005. gada 8. marts), ar ko izveido vienības vērtības konkrētu ātrbojīgu preču muitas vērtības noteikšanai

6

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 393/2005 (2005. gada 9. marts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas liellopu gaļas nozarē

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 394/2005 (2005. gada 8. marts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 795/2004, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot vienreizējo maksājumu shēmu, kas paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un ar kuru pieļauj atkāpes no Regulas (EK) Nr. 1782/2003

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 395/2005 (2005. gada 9. marts), ar ko paredz no jauna piešķirt importa tiesības atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1206/2004, ar kuru atver un pārvalda tarifa kvotas pārstrādei paredzētas saldētas liellopu gaļas importam

20

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome
Komisija

 

*

2005/192/EK, Euratom:
Padomes un Komisijas Lēmums (2005. gada 21. februāris) par Protokola noslēgšanu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

21

 

 

Komisija

 

*

2005/193/EK:
Komisijas Lēmums (2005. gada 8. marts), ar kuru groza Lēmumu 2004/475/EK, ar ko pieņem pārejas posma pasākumu par labu konkrētiem Slovēnijas gaļas un piena nozares uzņēmumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 518)
 ( 1 )

23

 

*

2005/194/EK:
Komisijas Lēmums (2005. gada 8. marts), ar ko ceturto reizi groza Lēmumu 2004/122/EK par noteiktiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz putnu gripu vairākās Āzijas valstīs (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 521)
 ( 1 )

25

 

*

2005/195/EK:
Komisijas Lēmums (2005. gada 9. marts) par standarta EN 71–1:1998 “Rotaļlietu drošums – 1. daļa: Mehāniskās un fizikālās īpašības” daļēju neatbilstību drošības pamatprasībām Padomes Direktīvā 88/378/EEK (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 542)
 ( 1 )

27

 

 

EIROPAS EKONOMISKĀ ZONA

 

 

EBTA Uzraudzības Iestāde

 

*

EBTA Uzraudzības Iestādes lēmums Nr. 371/04/COL (2004. gada 15. decembris) ar kuru 49. reizi groza procedūras un materiālo tiesību noteikumus valsts atbalsta jomā, svītrojot 26. nodaļu Valsts palīdzības pamatnostādēs par reģionālā atbalsta daudznozaru pamatprincipiem lielu ieguldījuma projektu gadījumā

29

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top