EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:031:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 31, 2005. gada 04. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 31

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 4. februāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 185/2005 (2005. gada 3. februāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 186/2005 (2005. gada 3. februāris), ar ko nosaka, cik lielā mērā var pieņemt importa tiesību ievešanas atļauju saņemšanai, kuras iesniegtas 2005. gada janvārī attiecībā uz teļiem, kā svars ir līdz 80 kg, tarifa kvotas ietvaros, kura paredzēta Regulā (EK) Nr. 1201/2004

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 187/2005 (2005. gada 2. februāris), ar ko 43. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 188/2005 (2005. gada 3. februāris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus gaļas sektora atbalsta shēmas piemērošanai attālākajos reģionos

6

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 189/2005 (2005. gada 3. februāris), ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasēm cukura nozarē, ko piemēro no 2005. gada 4. februāra

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 190/2005 (2005. gada 3. februāris), ar kuru nosaka eksporta kompensācijas, kas piemērojamas baltajam cukuram un jēlcukuram bez turpmākas apstrādes

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 191/2005 (2005. gada 3. februāris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas attiecībā uz turpmāk neapstrādātiem sīrupiem un dažiem citiem cukura nozares produktiem

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 192/2005 (2005. gada 3. februāris), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par baltā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm 18. konkursa daļā, ko izsludina saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 1327/2004

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 193/2005 (2005. gada 3. februāris), ar kuru groza kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

18

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 194/2005 (2005. gada 3. februāris), ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

20

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 195/2005 (2005. gada 3. februāris), ar ko nosaka korektīvo summu kompensācijai par labību

22

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 196/2005 (2005. gada 3. februāris), ar ko nosaka ražošanas kompensācijas labības un rīsu nozarēs

24

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 197/2005 (2005. gada 3. februāris), ar ko nosaka miežu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1757/2004 minētajā konkursā

25

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 198/2005 (2005. gada 3. februāris) par iesniegtajiem piedāvājumiem auzu eksportam Regulā (EK) Nr. 1565/2004 paredzētajā konkursā

26

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 199/2005 (2005. gada 3. februāris), ar ko nosaka parasto kviešu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 115/2005 minētajā konkursā

27

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 200/2005 (2005. gada 3. februāris), ar ko nosaka sorgo ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 2275/2004 minētajā konkursā

28

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 201/2005 (2005. gada 3. februāris), ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 2277/2004 minētajā uzaicinājumā uz konkursu

29

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2005/89/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 24. septembris) par protokola parakstīšanu un pagaidu piemērošanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

30

Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

31

 

 

Komisija

 

*

2005/90/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 20. aprīlis) par pasākumu, ko piemērojusi Francija par labu sabiedrībai Société de Réparation Navale et Industrielle S.A. (SORENI) (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 1362)
 ( 1 )

44

 

*

2005/91/EK:
Komisijas Lēmums (2005. gada 2. februāris), ar ko nosaka periodu, pēc kura vakcinācija pret trakumsērgu ir uzskatāma par derīgu (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 190)
 ( 1 )

61

 

*

2005/92/EK:
Komisijas Lēmums (2005. gada 2. februāris) par dzīvnieku veselības nosacījumiem, sertifikāciju un pārejas perioda noteikumiem attiecībā uz atsevišķu dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu un glabāšanas periodu brīvajās zonās, brīvās tirdzniecības noliktavās un tādu operatoru telpās, kuri apgādā pārrobežu jūras satiksmes līdzekļus Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 191)
 ( 1 )

62

 

*

2005/93/EK:
Komisijas Lēmums (2005. gada 2. februāris) attiecībā uz pārejas noteikumiem par noteiktu dzīvnieku izcelsmes preču sūtījumu ievešanu un uzglabāšanas ilgumu Kopienas muitas noliktavās (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 192)
 ( 1 )

64

 

*

2005/94/EK, Euratom:
Komisijas Lēmums (2005. gada 3. februāris), ar ko groza Lēmumu 2001/844/EK, EOTK, Euratom

66

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2005/95/KĀDP (2005. gada 2. februāris), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Afganistānā

69

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2005/96/KĀDP (2005. gada 2. februāris), ar ko groza pilnvaras un pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Āfrikas Lielo ezeru reģionā

70

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2005/97/KĀDP (2005. gada 2. februāris), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Bosnijā un Hercegovinā

71

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2005/98/KĀDP (2005. gada 2. februāris), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā

72

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2005/99/KĀDP (2005. gada 2. februāris), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Tuvo Austrumu miera procesā

73

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2005/100/KĀDP (2005. gada 2. februāris), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Dienvidkaukāzā

74

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas 2005. gada 2. februāra Lēmumam 2005/87/EK, ar ko Zviedrijai atļauj izmantot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1760/2000 I sadaļā noteikto sistēmu attiecībā uz liellopu ganāmpulku statistisko apsekojumu aizstāšanu ( OV L 30, 3.2.2005 )

75

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top