EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:029:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 29, 2005. gada 02. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 29

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 2. februāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 172/2005 (2005. gada 18. janvāris) attiecībā uz nolīguma slēgšanu vēstuļu apmaiņas formā par to, lai uz laikposmu no 2004. gada 28. februāra līdz 2004. gada 31. decembrim pagarinātu Protokolu, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo kompensāciju, kā paredzēts Nolīgumā starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Komoru Islāma Federatīvo Republiku par zveju pie Komoru salām

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 173/2005 (2005. gada 24. janvāris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem, saistībā ar PEACE programmas darbības termiņa pagarināšanu un jaunu saistību apropriāciju piešķiršanu

3

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 174/2005 (2005. gada 31. janvāris), ar ko nosaka ierobežojumus tādas tehniskās palīdzības sniegšanai Kotdivuārai, kas ir saistīta ar militārām darbībām

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 175/2005 (2005. gada 1. februāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

16

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 176/2005 (2005. gada 1. februāris), ar ko nosaka Kopienas ražošanas cenas un Kopienas importa cenas neļķēm un rozēm, lai piemērotu režīmu, kas regulē dažu veidu ziedkopības produktu ievedumus ar izcelsmi Kiprā, Izraēlā, Jordānijā un Marokā, kā arī Rietumkrastā un Gazas sektorā

18

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2005/76/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 22. novembris) attiecībā uz to, lai parakstītu Eiropas Kopienas vārdā un provizoriski piemērotu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas formā par to, lai uz laikposmu no 2004. gada 28. februāra līdz 2004. gada 31. decembrim pagarinātu Protokolu, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo kompensāciju, kā paredzēts Nolīgumā starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Komoru Islāma Federatīvo Republiku par zveju pie Komoru salām

20

Līgums vēstuļu apmaiņas formā par to, lai uz laikposmu no 2004. gada 28. februāra līdz 2004. gada 31. decembrim pagarinātu protokolu, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo kompensāciju, kā paredzēts Nolīgumā starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Komoru Islāma Federatīvo Republiku par zveju pie Komoru salām

22

 

 

Komisija

 

*

2005/77/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 30. marts) par atbalsta shēmu, ko Apvienotā Karaliste īsteno Gibraltāra atbilstošo uzņēmumu labā (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 928)
 ( 1 )

24

 

*

2005/78/EK, Euratom:
Komisijas Lēmums (2005. gada 1. februāris), ar ko groza Lēmumu 2001/844/EK, EOTK, Euratom

39

 

*

2005/79/EK:
EK un Šveices Apvienotās Komitejas Lēmums Nr. 1/2005 (2005. gada 1. februāris), ar ko aizstāj 2. protokola III un IV b) tabulu

42

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2005/80/KĀDP (2005. gada 31. janvāris), ar kuru pagarina un groza Kopējo nostāju 2004/133/KĀDP, ar ko nosaka ierobežojošus pasākumus pret ekstrēmistiem Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā (FYROM)

45

 

*

Padomes Lēmums 2005/81/KĀDP (2005. gada 31. janvāris), ar ko pagarina pilnvaru termiņu misijas vadītājam/policijas komisāram Eiropas Savienības Policijas misijā (ESPM) Bosnijā un Hercegovinā

48

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2005/82/KĀDP (2005. gada 31. janvāris), ar ko atceļ Kopējo nostāju 2002/401/KĀDP par Nigēriju, 2002/495/KĀDP par Angolu, 2002/830/KĀDP par Ruandu un 2003/319/KĀDP par Lusakas Uguns pārtraukšanas nolīgumu un miera procesu Kongo Demokrātiskajā Republikā

49

 

*

Padomes Lēmums 2005/83/KĀDP (2005. gada 31. janvāris), ar ko īsteno Kopējo nostāju 2004/293/KĀDP, ar kuru atjauno pasākumus, atbalstot sekmīgu Starptautiskā kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai pilnvaru ieviešanu

50

 

 

Labojums

 

 

Labojums Komisijas Regulai (EK) Nr. 103/2005 (2005. gada 21. janvāris) par to, ka tiek atklāta pastāvīga izsole Grieķijas intervences aģentūras pārziņā esošo nelobīto rīsu tālākai pārdošanai iekšējā tirgū ( OV L 20, 22.1.2005 )

57

 

 

Labojums Komisijas Regulai (EK) Nr. 165/2005 (2005. gada 31. janvāris), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2005. gada 1. februāra ( OV L 28, 1.2.2005 )

57

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top