Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:024:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 24, 2005. gada 27. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 24

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 27. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 114/2005 (2005. gada 26. janvāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 115/2005 (2005. gada 26. janvāris) par uzaicinājumu piedalīties konkursā uz kompensāciju par kviešiem, ko eksportē uz dažām trešām valstīm

3

 

*

Komisijas Regula (EK, Euratom) Nr. 116/2005 (2005. gada 26. janvāris) par PVN atmaksu personām, kas nav nodokļu maksātājas, un nodokļa maksātājiem par to darbībām, kas atbrīvotas no nodokļa, lai piemērotu Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 117/2005 (2005. gada 26. janvāris), ar ko ievieš Kopienas uzraudzību dažu apavu importam, kuru izcelsme ir konkrētās trešās valstīs

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 118/2005 (2005. gada 26. janvāris), ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VIII pielikumu un nosaka minētajā regulā paredzētās vienreizējo maksājumu shēmas daļējas vai fakultatīvas īstenošanas maksimāli pieļaujamo budžeta apjomu un vienoto platībmaksājumu shēmas gada finansējuma summas

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 119/2005 (2005. gada 26. janvāris), ar ko nosaka olīveļļas eksporta kompensācijas

22

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 120/2005 (2005. gada 26. janvāris), ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2005. gada janvāris iesniegtos importa atļauju pieteikumus dažiem piena produktiem, atbilstīgi dažām Regulas (EK) Nr. 2535/2001 atvērtajām tarifu kvotām

24

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 121/2005 (2005. gada 25. janvāris), ar ko izveido vienības vērtības konkrētu ātrbojīgu preču muitas vērtības noteikšanai

27

 

*

Komisijas Direktīva 2005/6/EK (2005. gada 26. janvāris), ar ko groza Direktīvu 71/250/EEK attiecībā uz Direktīvā 2002/32/EK paredzēto analīžu rezultātu reģistrēšanu un interpretēšanu ( 1 )

33

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

2005/56/EK:
Komisijas Lēmums (2005. gada 14. janvāris), ar ko izveido Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru Eiropas Kopienas darbību vadīšanai izglītības, audiovizuālajā un kultūras jomā atbilstoši Padomes Regulai (EK) Nr. 58/2003

35

 

*

2005/57/EK:
Komisijas Ieteikums (2005. gada 21. janvāris) par nomāto līniju nodrošināšanu Eiropas Savienībā (1. daļa – Galvenie piegādes noteikumi nomāto līniju vairumtirdzniecībai) (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 103)

39

 

*

2005/58/EK:
Komisijas Lēmums (2005. gada 26. janvāris), ar ko groza Lēmumu 2003/135/EK attiecībā uz apkarošanas un vakcinācijas plānu izbeigšanu Lejassaksijas un Ziemeļreinas-Vestfālenes federālajās zemēs un apkarošanas plāna izbeigšanu Sārzemes federālajā zemē (Vācija) (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 119)
 ( 1 )

45

 

*

2005/59/EK:
Komisijas Lēmums (2005. gada 26. janvāris), ar ko apstiprina plānus klasiskā cūku mēra apkarošanai savvaļas cūkām un šo cūku ārkārtas vakcinācijai Slovākijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 127)
 ( 1 )

46

 

 

Labojums

 

*

Padomes Lēmumā 2004/783/EK (2004. gada 15. novembris), ar ko Reģionu komitejā ieceļ 4 komitejas locekļus no Itālijas un trīs komitejas locekļa aizstājējus no Itālijas ( OV L 346, 23.11.2004 )

48

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top