Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:006:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 6, 2005. gada 08. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 6

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 8. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 23/2005 (2004. gada 20. decembris), ar ko no 2004. gada 1. jūlija koriģē likmi iemaksām Eiropas Kopienu ierēdņu un pārējo darbinieku pensiju programmā un no 2005. gada 1. janvāra koriģē procentu likmi, ko izmanto saistībā ar pārskaitījumiem starp Kopienas programmu un valsts pensiju shēmām

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 24/2005 (2005. gada 7. janvāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

2

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 25/2005 (2005. gada 7. janvāris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000, lai pagarinātu attiecībā uz džutas un kokosšķiedru izstrādājumiem noteikto Kopienas tarifu kvotu periodus

4

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 26/2005 (2005. gada 7. janvāris) par ķiploku ievešanas atļauju izdošanu attiecībā uz ceturksni, kas sākas 2004. gada 1. decembrī un ilgst līdz 2005. gada 28. februārim

5

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2005/12/EK:Padomes Lēmums (2004. gada 20. decembris), ar ko groza Lēmumu 1999/847/EK, pagarinot Kopienas rīcības programmas civilās aizsardzības jomā darbības termiņu (1)

7

 

 

Komisija

 

*

2005/13/EK:Komisijas Lēmums (2005. gada 3. janvāris), ar ko groza Lēmumu 2001/881/EK attiecībā uz robežkontroles punktu sarakstu, kas ir apstiprināti trešo valstu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterinārās kontroles veikšanai (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 5598)  (1)

8

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top