Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:385:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 385, 2004. gada 29. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 385

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 29. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2252/2004 (2004. gada 13. decembris) par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2253/2004 (2004. gada 23. decembris), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2237/77 par saimniecību gada pārskata formu, ko izmanto lauku saimniecību ienākumu noteikšanai

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2254/2004 (2004. gada 27. decembris), ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisko ražošanu un attiecīgām norādēm uz lauksaimniecības un pārtikas produktiem

20

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2255/2004 (2004. gada 27. decembris) par pierādījumu tam, ka ir izpildītas muitas formalitātes cukura ievešanai trešās valstīs, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 800/1999 16. pantā

22

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2256/2004 (2004. gada 14. oktobris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 747/2001 par Kopienas tarifu kvotām noteiktiem Ēģiptes, Maltas un Kipras izcelsmes produktiem un par salīdzināmajiem daudzumiem noteiktiem Maltas un Kipras izcelsmes produktiem

24

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2004/911/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 2. jūnijs) par to, ka tiek parakstīts un noslēgts nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju, ar kuru nodrošina pasākumus, kas ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli, un tam pievienotais Saprašanās memorands

28

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju, ar ko nodrošina pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kas noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumiem no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

30

Saprašanās memorands

43

 

*

2004/912/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 25. oktobris) par Nolīguma noslēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par piemērošanas datumu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju, kas paredz pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi pasākumiem, kas noteikti Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

50

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par piemērošanas datumu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju, kas paredz pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi pasākumiem, kas noteikti Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

51

 

 

Komisija

 

*

2004/913/EK:
Komisijas Ieteikums (2004. gada 14. decembris), ar ko veicina atbilstošu režīmu biržas sarakstā iekļautu sabiedrību direktoru atlīdzībai
 ( 1 )

55

 

*

2004/914/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 16. decembris), ar ko groza Lēmumu 2003/858/EK attiecībā uz dzīvu akvakultūras zivju un to produktu ievedumiem turpmākai apstrādei vai tūlītējai lietošanai pārtikā (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4560)
 ( 1 )

60

 

*

2004/915/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 27. decembris), ar ko groza Lēmumu 2001/497/EK attiecībā uz alternatīvu līguma standartklauzulu ieviešanu personas datu nosūtīšanai trešām valstīm (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 5271)
 ( 1 )

74

 

 

Eiropas Centrālā banka

 

*

2004/916/EK:
Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2004. gada 16. decembris), ar kuru groza 2004. gada 1. jūlija Pamatnostādni ECB/2004/13 par rezervju pārvaldības pakalpojumiem eiro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus Eiropas Savienības esošo valstu centrālajām bankām, ārpus Eiropas Savienības esošajām valstīm, kā arī starptautiskajām organizācijām (ECB/2004/20)

85

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas Regula (EK) Nr. 1974/2004 (2004. gada 29. oktobris), ar kuru labo Regulu (EK) Nr. 795/2004, ar kuru nosaka detalizētus noteikumus vienota maksājuma piemērošanai, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003 ar kuru nosaka vienotus noteikumus tiešajiem maksājumiem kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros un ievieš noteiktus atbalsta pasākumus lauksaimniekiem ( OV L 345, 20.11.2004 .)

87

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top