EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:375:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 375, 2004. gada 23. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 375

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 23. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2217/2004 (2004. gada 22. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un Regulu (EK) Nr. 1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2218/2004 (2004. gada 22. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

4

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2219/2004 (2004. gada 22. decembris) par iesniegtajiem piedāvājumiem Regulā (EK) Nr. 2033/2004 minētā konkursa ietvaros attiecībā uz subsīdiju lobītu garengraudu B rīsu sūtījumiem uz Reinjonas salu

6

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2220/2004 (2004. gada 22. decembris) par cukurniedru cukura importa atļauju izsniegšanu saskaņā ar atsevišķām tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2221/2004 (2004. gada 22. decembris), ar ko paredz eksporta licenču piešķiršanas kārtību attiecībā uz sieriem, kuri 2005. gadā eksportējami uz Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi dažām VVTT kvotām

9

 

*

Padomes Direktīva 2004/114/EK (2004. gada 13. decembris) par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu pilsoņu uzņemšanu studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās, nesaņemot atalgojumu, vai brīvprātīga darba nolūkā

12

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2004/889/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 16. novembris) par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību un savstarpējo administratīvo palīdzību muitas lietās

19

 

*

2004/890/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 20. decembris) par Eiropas Kopienas izstāšanos no Konvencijas par zveju un dzīvo resursu saglabāšanu Baltijas jūrā un Beltos

27

 

 

Komisija

 

*

2004/891/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 19. novembris), ar ko izbeidz pārbaudes procedūru par šķēršļiem tirdzniecībā, ko rada Kanādas tirdzniecības prakse attiecībā uz noteiktām vīnu ģeogrāfiskas izcelsmes norādēm (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4388)

28

 

*

2004/892/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 20. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2004/614/EK par aizsargpasākumiem saistībā ar putnu gripu Dienvidāfrikas Republikā (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 5011)
 ( 1 )

30

 

*

2004/893/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 20. decembris), ar ko paredz dažu Secale cereale sugu sēklu pagaidu tirdzniecību, kas neatbilst Padomes Direktīvas 66/402/EEK prasībām (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 5027)
 ( 1 )

31

 

*

2004/894/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 20. decembris), ar ko paredz dažu tādu Triticum aestivum sugas sēklu pagaidu tirdzniecību, kas neatbilst Padomes Direktīvas 66/402/EEK prasībām (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 5028)
 ( 1 )

33

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top