Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:369:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 369, 2004. gada 16. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 369

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 16. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2132/2004 (2004. gada 6. decembris), ar ko atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 104/2000 2005. nozvejas gadam nosaka orientējošās cenas un Kopienas ražotāju cenas dažiem zvejniecības produktiem

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2133/2004 (2004. gada 13. decembris) par prasību dalībvalstu kompetentām iestādēm sistemātiski apzīmogot trešo valstu pilsoņu ceļošanas dokumentus, kad viņi šķērso dalībvalstu ārējās robežas, un par saistītiem grozījumiem Šengenas Līguma īstenošanas konvencijā un kopīgajā rokasgrāmatā

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2134/2004 (2004. gada 15. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2135/2004 (2004. gada 14. decembris), ar kuru kuģiem, kas peld ar Polijas karogu, aizliedz zvejot ziemeļu garneles

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2136/2004 (2004. gada 14. decembris), ar ko groza II pielikumu Padomes Regulā (EK) Nr. 872/2004 par turpmākiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Libēriju

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2137/2004 (2004. gada 14. decembris), ar ko izveido vienības vērtības konkrētu ātrbojīgu preču muitas vērtības noteikšanai

18

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2138/2004 (2004. gada 15. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 14/2004, ar ko nosaka piena un krējuma piegādes bilances Kanāriju salām

24

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2139/2004 (2004. gada 8. decembris), ar ko pielāgo un īsteno Padomes Regulu (EEK) Nr. 571/88 un groza Komisijas Lēmumu 2000/115/EK attiecībā uz Kopienas lauku saimniecību struktūras apsekojumu organizēšanu 2005. un 2007. gadā

26

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2140/2004 (2004. gada 15. decembris), ar ko nosaka Regulas (EK) Nr. 1245/2004 piemērošanas kārtību attiecībā uz pieprasījumiem izsniegt licences zvejai Grenlandes ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņos

49

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2141/2004 (2004. gada 15. decembris), ar ko 2004./2005. tirdzniecības gadam nosaka neattīrītas kokvilnas produkcijas aplēses pārskatīšanu, kā arī jauno no tā izrietošo orientējošās cenas provizorisko samazinājumu

53

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2142/2004 (2004. gada 15. decembris), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2004. gada 16. decembra

55

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2004/853/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 7. decembris), ar ko Francijas Republikai un Itālijas Republikai atļauj veikt pasākumus, atkāpjoties no 3. panta 1. punkta Padomes Sestajā direktīvā 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem

58

 

*

2004/854/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 7. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2001/867/EK, ar ko Spānijas Karalistei atļauj veikt pasākumus, atkāpjoties no 11. panta Padomes Sestajā direktīvā 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem

60

 

*

2004/855/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 7. decembris), ar kuru groza 3. pantu Lēmumā 98/198/EK, ar ko Apvienotajai Karalistei atļauj pagarināt pasākumu piemērošanu, atkāpjoties no 6. un 17. panta Padomes Sestajā direktīvā 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem

61

 

*

2004/856/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 7. decembris), ar kuru groza Padomes Lēmumu 2000/746/EK, ar ko Francijas Republikai atļauj piemērot pasākumu, atkāpjoties no 11. panta Padomes Sestajā direktīvā 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem

63

 

 

Komisija

 

*

2004/857/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 8. decembris), ar ko groza Lēmumu 97/222/EK, ar kuru nosaka trešo valstu sarakstu, no kurām dalībvalstis atļauj gaļas produktu importu (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4563)
 ( 1 )

65

 

*

2004/858/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 15. decembris), ar kuru izveido Veselības aizsardzības programmas izpildaģentūru Kopienas darbību pārvaldei veselības aizsardzības jomā – atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 58/2003

73

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top