Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:368:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 368, 2004. gada 15. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 368

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 15. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2123/2004 (2004. gada 14. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2124/2004 (2004. gada 14. decembris), ar ko paredz sīki izstrādātus importa tarifu kvotas piemērošanas noteikumus dzīviem liellopiem, kuru svars pārsniedz 160 kg un kuru izcelsme ir Šveicē, kā paredz Padomes Regula (EK) Nr. 1922/2004

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2125/2004 (2004. gada 14. decembris), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 890/78, ar ko nosaka sīki izstrādātus apiņu sertifikācijas noteikumus

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2126/2004 (2004. gada 14. decembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas A1 sistēmā attiecībā uz riekstiem (lobītas mandeles, nelobīti lazdu rieksti, lobīti lazdu rieksti, nelobīti valrieksti)

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2127/2004 (2004. gada 14. decembris), ar kuru noteiktas eksporta kompensācijas atbilstoši sistēmām A1 un B augļu un dārzeņu nozarē (tomāti, apelsīni, citroni un āboli)

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2128/2004 (2004. gada 14. decembris), ar ko nosaka kompensāciju likmes olām un olu dzeltenumiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2129/2004 (2004. gada 14. decembris), ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

20

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2130/2004 (2004. gada 14. decembris), ar ko nosaka olu eksporta kompensācijas, kuras piemēro no 2004. gada 15. decembra

22

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2131/2004 (2004. gada 14. decembris), ar ko nosaka mājputnu gaļas eksporta kompensācijas, kuras piemēro no 2004. gada 15. decembra

24

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2004/849/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 25. oktobris) par Nolīguma parakstīšanu Eiropas Savienības vārdā starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un par dažu tā noteikumu provizorisku piemērošanu

26

 

 

Komisija

 

*

2004/850/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 3. decembris), ar ko groza I un II pielikumu Lēmumam 2002/308/EK, ar ko izveido apstiprināto zonu un apstiprināto saimniecību sarakstu attiecībā uz vīrusu hemorāģisko septicēmiju (VHS) vai infekciozo hematopoētisko nekrozi (IHN), vai abām šīm slimībām (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4553)
 ( 1 )

28

 

*

2004/851/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 14. decembris), ar ko trešo reizi groza Lēmumu 2004/122/EK par noteiktiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz putnu gripu vairākās Āzijas valstīs (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4775)
 ( 1 )

48

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2004/852/KĀDP (2004. gada 13. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Kotdivuāru

50

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top