EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:360:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 360, 2004. gada 07. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 360

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 7. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2078/2004 (2004. gada 6. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2079/2004 (2004. gada 6. decembris), ar ko nosaka pielāgošanas koeficientus tradicionālo tirgus dalībnieku konkrētajiem references daudzumiem un netradicionālo tirgus dalībnieku konkrētajiem piešķīrumiem banānu importa papildu daudzumiem jaunajās dalībvalstīs 2005. gadā

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2080/2004 (2004. gada 6. decembris), ar kuru pielāgo Regulu (EK) Nr. 2298/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus tādu produktu eksportam, ko piegādā kā pārtikas atbalstu, ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2081/2004 (2004. gada 6. decembris), ar ko nosaka noteikumus informācijas paziņošanai, lai īstenotu Padomes Regulu (EEK) Nr. 2358/71 par sēklu tirgus kopīgo organizāciju

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2082/2004 (2004. gada 6. decembris) par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 216/96, ar ko paredz Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes un dizainparaugi) Apelācijas padomes procesuālos noteikumus

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2083/2004 (2004. gada 6. decembris), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1432/94 un Nr. 1458/2003 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem attiecībā uz importa licenču režīmu cūkgaļas nozarē

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2084/2004 (2004. gada 6. decembris), ar ko paredz atkāpi no Regulas (EEK) Nr. 2837/93 attiecībā uz termiņu, kas ir jāievēro, izmaksājot atbalstu olīvu biržu uzturēšanai tradicionālajās olīvu audzēšanas platībās nelielajās Egejas jūras salās

19

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2085/2004 (2004. gada 6. decembris), ar ko nosaka Kopienas ražošanas cenas un Kopienas importa cenas neļķēm un rozēm, lai piemērotu režīmu, kas regulē dažu veidu ziedkopības produktu ievedumus ar izcelsmi Kiprā, Izraēlā, Jordānijā un Marokā, kā arī Rietumkrastā un Gazas sektorā

20

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

2004/834/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 7. maijs) par atbalsta režīmu, ko Spānija plāno piemērot dažām olīveļļas ražotāju organizācijām (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 1630)

22

 

*

2004/835/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 3. decembris), ar ko apstiprina uzņēmumu apstiprināšanas plānus Kopienas iekšējai tirdzniecībai ar mājputniem un inkubējamām olām (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4544)
 ( 1 )

28

 

*

2004/836/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 6. decembris), ar ko groza un labo Lēmumu 2004/4/EK, kas dalībvalstīm atļauj uz laiku pieņemt neatliekamus pasākumus pret vadaudu bakteriozes izraisītāju Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith attiecībā uz Ēģipti (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4602)

30

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Lēmums 2004/837/KĀDP (2004. gada 6. decembris) attiecībā uz Vienotās rīcības 2002/210/KĀDP par Eiropas Savienības Policijas misiju īstenošanu

32

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top