Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:358:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 358, 2004. gada 03. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 358

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 3. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2067/2004 (2004. gada 22. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 527/2003, ar ko atļauj piedāvāt un piegādāt tiešam patēriņam pārtikā dažus no Argentīnas ievestus vīnus, kuru gatavošanā, iespējams, izmantoti Regulā (EK) Nr. 1493/1999 neparedzēti vīndarības procesi

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2068/2004 (2004. gada 29. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2667/2000 par Eiropas Rekonstrukcijas aģentūru

2

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2069/2004 (2004. gada 2. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2070/2004 (2004. gada 1. decembris), ar ko atļauj Indijas izcelsmes tekstilizstrādājumu un apģērbu daudzuma limitu pārcelšanu

6

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2071/2004 (2004. gada 2. decembris), ar ko nosaka miežu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1757/2004 minētajā konkursā

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2072/2004 (2004. gada 2. decembris) par iesniegtajiem piedāvājumiem auzu eksportam Regulā (EK) Nr. 1565/2004 paredzētajā konkursā

9

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2004/823/EK, Euratom:
Padomes Lēmums (2004. gada 22. novembris) par Moldovas Republikas pievienošanos 1993. gada 25. oktobra Nolīgumam starp Kanādu, Zviedriju, Ukrainu un Amerikas Savienotajām Valstīm par zinātnes un tehnoloģijas centra izveidi Ukrainā

10

 

 

Komisija

 

*

2004/824/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 1. decembris) par standarta veselības sertifikāta izveidošanu suņu, kaķu un balto sesku nekomerciālai pārvietošanai no trešām valstīm Kopienas valstīs (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4421)
 ( 1 )

12

 

*

2004/825/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 29. novembris) par aizsardzības pasākumiem attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku importu no Rumānijas (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4440)
 ( 1 )

18

 

*

2004/826/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 29. novembris), ar ko groza Lēmumu 2002/887/EK, ar kuru atļauj atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz dabīgi un mākslīgi radītiem Chamaecyparis Spach, Juniperus L. un Pinus L. augiem, kuru izcelsmes valsts ir Japāna (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4441)

32

 

*

2004/827/EK:
Komisijas Lēmums (2004. gada 29. novembris), ar ko atļauj pagaidu atkāpi no Padomes Direktīvas 2000/29/EK dažiem noteikumiem attiecībā uz Austrālijas izcelsmes augsnes ievešanu (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4449)

33

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top